U prilogu se nalaze izmene termina i delegiranja MK utakmica.

Delegiranje službenih lica po saopštenju broj 7 - devojčice, nalazi se u prilogu.

Komesar Međuregionalne lige, na regionima Južne i Istočne Srbije, objavljuje saopštenje broj 18. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Saopštenje u konkurenciji košarkašica, broj 18, nalazi se u prilogu.

Saopštenje broj 18, regionalne lige RKS istočna Srbija, nalazi se u prilogu.

Saopštenje broj 2, play off 1ŽRL Jug, nalazi se u prilogu.

Komesar 1. ŽRL Jug Play off, objavljuje evidenciju izrečenih kazni i uplata. Evidencije se nalaze u prilogu.

Komesar 1. MRL Istok, objavljuje saopštenje broj 25. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar 1. MRL Istok, objavljuje evidenciju postignutih koševa kao i izveštaj izrečenih kazni i uplata. Evidencije se nalaze u prilogu.

Saopštenje broj 7, kvalitetne lige za devojčice, takmičenja koje se vodi iz Kancelarije Južne Srbije, nalazi se u prilogu.

U prilogu se nalaze izmene termina i delegiranja MK utakmica.

Delegiranje službenih lica po saopštenju broj 6 - devojčice, nalazi se u prilogu.

Komesar Međuregionalne lige, na regionima Južne i Istočne Srbije, objavljuje saopštenje broj 17. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Saopštenje u konkurenciji košarkašica, broj 17, nalazi se u prilogu.

Saopštenje broj 17, regionalne lige RKS istočna Srbija, nalazi se u prilogu.

Saopštenje broj 1, play off 1ŽRL Jug, nalazi se u prilogu.

Polazak na I savezni trening za devojčice, koji se održava 24. marta 2024, u Srbobranu je sa parkinga Mašinskog fakulteta, u Nišu, u nedelju, u 6.30. Sve detaljnije informacije nalaze se u prilogu.

Komesar 1. ženske regionalne lige, grupa jug 2, objavljuje saopštenje broj 14. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar 1. ŽRL Jug 2, objavljuje evidenciju postignutih koševa kao i izveštaj izrečenih kazni i uplata. Evidencije se nalaze u prilogu.

Komesar 1. MRL Istok, objavljuje saopštenje broj 24. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar 1. MRL Istok, objavljuje evidenciju postignutih koševa kao i izveštaj izrečenih kazni i uplata. Evidencije se nalaze u prilogu.

Saopštenje broj 6, kvalitetne lige za devojčice, takmičenja koje se vodi iz Kancelarije Južne Srbije, nalazi se u prilogu.

Kontrolni trening za dečake, treći, održaće se, u nedelju, 31. marta 2024. godine, u sportskoj hali, u Aleksincu. Sve dodatne informacije, kao i spisak pozvanih igrača, nalaze se u prilogu.

U prilogu se nalaze izmene termina i delegiranja MK utakmica.

U prilogu se nalaze Odluke prelazaka 1. MLS kao i Ino odlasci igrača.

Delegiranje službenih lica po saopštenju broj 5 - devojčice, nalazi se u prilogu.

Komesar Međuregionalne lige, na regionima Južne i Istočne Srbije, objavljuje saopštenje broj 16. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Saopštenje u konkurenciji košarkašica, broj 16, nalazi se u prilogu.

Saopštenje broj 16, regionalne lige RKS istočna Srbija, nalazi se u prilogu.

Termini održavanja turnira regiona i razvojno trenažnog centra( RTC), u okviru Razvojnog selektivnog programa sektora za mušku košarku KSS, su sledeći:
Turnir regiona za 2011.godište – 24.05. – 26.05. 2024.
Turnir regiona za 2010.godište – 31.05. – 02.06. 2024.
RTC za 2011.godište – 19.06. – 26.06. 2024.
RTC za 2010.godište – 26.06. – 03.07. 2024.
Mole se klubovi da svoje aktivnosti usklade sa terminima okupljanja mladih igrača.

Prvi savezni trening ženskih selekcija, održaće se u NEDELJU, 24.03.2024. u Centru za sport i turizam, u SRBOBRANU,( Trg profesora Milivoja Tutorova bb – Srbobran ). Sve potrebne informacije kao i spiskovi pozvanih igračica, nalaze se u prilogu.

Komesar 1. ženske regionalne lige, grupa jug 2, objavljuje saopštenje broj 13. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar 1. ŽRL Jug 2, objavljuje evidenciju postignutih koševa kao i izveštaj izrečenih kazni i uplata. Evidencije se nalaze u prilogu.

Komesar 1. MRL Istok, objavljuje saopštenje broj 23. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar 1. MRL Istok, objavljuje evidenciju postignutih koševa kao i izveštaj izrečenih kazni i uplata. Evidencije se nalaze u prilogu.

Saopštenje broj 5, kvalitetne lige za devojčice, takmičenja koje se vodi iz Kancelarije Južne Srbije, nalazi se u prilogu.

U prilogu se nalaze odluke ino odlazaka i ABA prelazaka.

U prilogu se nalaze izmene termina i delegiranja MK utakmica.

Odluke vanrednog prelaznog roka, za seniore, 1. MLS, zaključno sa 07. martom, nalaze se u prilogu.

Delegiranje službenih lica po saopštenju broj 4 - devojčice, nalazi se u prilogu.

Komesar Međuregionalne lige, na regionima Južne i Istočne Srbije, objavljuje saopštenje broj 15. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Saopštenje u konkurenciji košarkašica, broj 15, nalazi se u prilogu.

Saopštenje broj 15, regionalne lige RKS istočna Srbija, nalazi se u prilogu.

Predselektivno okupljanje U16 reprezentacije Srbije, za regione Centralna, Zapadna, Istočna i Južna Srbija, održaće se u Zavodu za sport i medicinu sporta RS, 19. i 20. marta 2024. godine. Okupljanje igrača je predviđeno za 19. mart u 14.00 časova, u hotelu TRIM, u Košutnjaku (adresa: Kneza Višeslava br.72, Beograd). Planirano je održavanje dva treninga, 19. marta popodne i 20. marta pre podne. Igrači će biti slobodni po završetku drugog treninga. Spisak pozvanih igrača, nalazi se u prilogu.

Komesar 1. ženske regionalne lige, grupa jug 2, objavljuje saopštenje broj 12. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar 1. ŽRL Jug 2, objavljuje evidenciju postignutih koševa kao i izveštaj izrečenih kazni i uplata. Evidencije se nalaze u prilogu.

Komesar 1. MRL Istok, objavljuje saopštenje broj 22. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar 1. MRL Istok, objavljuje evidenciju postignutih koševa kao i izveštaj izrečenih kazni i uplata. Evidencije se nalaze u prilogu.

Saopštenje broj 4, kvalitetne lige za devojčice, takmičenja koje se vodi iz Kancelarije Južne Srbije, nalazi se u prilogu.

Saopštenje broj 3, MOJA KRAVICA Mini Kup takmičenja za pionirke, ,koje se održava kao prateća manifestacija KUP Milan Ciga Vasojević, nalazi se u prilogu.

Saopštenje broj 2, MOJA KRAVICA Mini Kup takmičenja za pionirke, ,koje se održava kao prateća manifestacija KUP Milan Ciga Vasojević, nalazi se u prilogu.

Komesar MK takmičenja objavljuje izmene termina i delegiranja. Dokument se nalazi u prilogu.

Za učešće u sezonu 2023/2024, svi klubovi su u obavezi da imaju izdatu Dozvolu/Odobrenje od nadležne komisije. Rok za dostavu potrebne i kompletne dokumentacije klubova, putem pošte, je 22. maj 2023. Pored kompletne i uredno popunjene dokumentacije, potrebno je i izmiriti sva dugovanja koja klub ima prema Košarkaškom savezu Srbije i Regionalnim savezima.
Sva potrebna dokumentacija, se nalazi u prilogu.

U prilogu se nalaze termini i delegiranja po Saopštenju broj 9, za Kvalitetnu ligu devojčica.

Saopštenje broj 19, međuregionalne lige, nalazi se u prilogu.

Komesar Regionalne lige, regiona Istočna Srbija, objavljuje Saopštenje broj 20. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar 1. ŽRL Jug play off, objavljuje saopštenje broj 2. Saopštenje se nalazi u prilogu.

U prilogu se nalazi Saopštenju broj 9, za Kvalitetnu ligu devojčica, sa terminima utakmica.

Saopštenje broj 22, 1. muške regionalne lige, grupa Istok, nalazi se u prilogu.

U prilogu se nalazi evidencija datih koševa u takmičenju 1. MRL istok, kao i izrečene kazne i uplate. Molimo klubove da svoje obaveze izvršavaju u predviđenom roku.

Glavni koordinator za treninge devojčica na regionima Istočne i Južne Srbije, Ratković Dragan, dostavio je spisak pozvanih igračica za turnir regiona u Novom Bečeju, koji se održava 8. aprila 2023. godine. Pozvane igračice treba do 6. aprila, putema maila, da potvrde svoje prisustvo turniru. Sve potrebne ingormacije se nalaze u prilogu.

Na sastanku Takmičarske komisije, donete su sledeće odluke i zaključci, koje se nalaze u prilogu.

Komisija za takmičenja je dostavila uputstva za redovni aprilski prelazni rok, kako za domaće, tako i za strane igrače. Materijal sa svim potrebnim informacijama se nalazi u prilogu.

Komesar MK takmičenja objavljuje izmene termina i delegiranja. Dokument se nalazi u prilogu.

Saopštenje broj 18, međuregionalne lige, nalazi se u prilogu.

Komesar Regionalne lige, regiona Istočna Srbija, objavljuje Saopštenje broj 19. Saopštenje se nalazi u prilogu.

U prilogu se nalaze termini i delegiranja po Saopštenju broj 8, za Kvalitetnu ligu devojčica.

 Konkurs i obrazac prijave za polufinalne MK turnire u konkurenciji pionira, u sezoni 2022/2023. nalazi se u prilogu.

Takmičarska komisija KSS je dostavila uslove konkursa za organizaciju finalnih turnira mlađih kategorija, u sezoni 2022/2023, kao i obrazac prijate. Uslovi i obrazac se nalaze u prilogu.

Propizicije 3. MRL / 2. ŽRL , u sezoni 2023/2024, se nalaze u prilogu.

U prilogu se nalazi dokument Organizacija 3. MRL/2.ŽRL (Letnja liga ), obrazac prijave za ligu, koji je potrebno poslati do 17. aprila, na mail office@rksis.rs , godišta igrača i boje kartona igrača, koja su važeća u sezoni 2023/2024. Molimo zainteresovane klubove da se upoznaju sa pravima i obavezama za učestvovanje u 3. MRL/2.ŽRL Istok.

Komesar 1. ŽRL Jug play off, objavljuje saopštenje broj 1. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Saopštenje broj 21, 1. muške regionalne lige, grupa Istok, nalazi se u prilogu.

U prilogu se nalazi evidencija datih koševa u takmičenju 1. MRL istok, kao i izrečene kazne i uplate. Molimo klubove da svoje obaveze izvršavaju u predviđenom roku.

Komesar Mini Kupa Milan Ciga Vasojević, objavljuje Saopštenje broj 3. Saopštenje se nalazi u prilogu.

U prilogu se nalazi Saopštenju broj 8, za Kvalitetnu ligu devojčica, sa terminima utakmica.

U prilogu se nalazi saopštenje regionalnog stručnog saradnika MAria Mihajlovića.

Komesar Mini Kupa Milan Ciga Vasojević, objavljuje Saopštenje broj 2. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar MK takmičenja objavljuje izmene termina i delegiranja. Dokument se nalazi u prilogu.

Komesar Mini Kupa Milan Ciga Vasojević, objavljuje Saopštenje broj 1. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Na sastanku Takmičarske komisije, donete su sledeće odluke i zaključci, koje se nalaze u prilogu.

U prilogu se nalaze termini i delegiranja po Saopštenju broj 7, za Kvalitetnu ligu devojčica.

Saopštenje broj 17, međuregionalne lige, nalazi se u prilogu.

Komesar Regionalne lige, regiona Istočna Srbija, objavljuje Saopštenje broj 18. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Treći kontrolni trening za dečake, biće održan u subotu 25. marta u Aleksincu. Poziv sa svim potrebnim informacijama, nalazi se u prilogu.

Saopštenje broj 20, 1. muške regionalne lige, grupa Istok, nalazi se u prilogu.

U prilogu se nalazi evidencija datih koševa u takmičenju 1. MRL istok, kao i izrečene kazne i uplate. Molimo klubove da svoje obaveze izvršavaju u predviđenom roku.

Provera kandidata za U15 reprezentaciju Srbije (igrači rođeni 2008. godine), održaće se u Кragujevcu (hotel ŠUMARICE), 27.-28. marta 2023. godine. Reprezentacija će se okupiti 27. marta u 10.00 časova u hotelu ŠUMARICE, u Кragujevcu (Ul. Desankin venac bb).
Spisak pozvanih kandidata se nalazi u prilogu.

U prilogu se nalazi Saopštenju broj 7, za Kvalitetnu ligu devojčica, sa terminima utakmica.

U prilogu se nalaze Odluke o prelascima seniorskih igrača.

Komesar MK takmičenja objavljuje izmene termina i delegiranja. Dokument se nalazi u prilogu.

U sredu, 8. marta, u 62-oj godini života, preminuo je košarkaški radnik, sudija, delegat na košarkaškim utakmicama najvišeg ranga, i naš veliki prijatelj, Ljubomir Milićević – Ljuba. Rođen u Beogradu 30.06.1961 godine, a živeo i radio u Kruševcu.
Sahrana će se obaviti na Novom groblju u Kruševcu, u petak 10. marta, u 13 časova.

U prilogu se nalaze termini i delegiranja po Saopštenju broj 6, za Kvalitetnu ligu devojčica.

Saopštenje broj 16, međuregionalne lige, nalazi se u prilogu.

Komesar Regionalne lige, regiona Istočna Srbija, objavljuje Saopštenje broj 17. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Saopštenje broj 19, 1. muške regionalne lige, grupa Istok, nalazi se u prilogu.

U prilogu se nalazi evidencija datih koševa u takmičenju 1. MRL istok, kao i izrečene kazne i uplate. Molimo klubove da svoje obaveze izvršavaju u predviđenom roku.

Komesar 1. ženske regionalne lige, grupa Jug 2, objavljuje saopštenje broj 17. Saopštenje se nalazi u prilogu.

U prilogu se nalazi evidencija izrečenih kazni i uplate. Molimo klubove da svoje obaveze izvršavaju u predviđenom roku.

U prilogu se nalazi poziv za Panel diskusiju "Žene i sport" koja će se održati u sredu, 8. marta 2023. godine, sa početkom u 12.00 časova, putem Youtube platforme. Sve potrebne informacije, nalaze se u prilogu.

U prilogu se nalazi Saopštenju broj 6, za Kvalitetnu ligu devojčica, sa terminima utakmica.

U prilogu se nalaze Odluke o prelascima seniorskih igrača.

U prilogu se nalaze Odluke o ABA liga prelascima igrača.

Komesar MK takmičenja objavljuje izmene termina i delegiranja. Dokument se nalazi u prilogu.

U prilogu se nalaze izmene termina i delegiranja po Saopštenju broj 5, za Kvalitetnu ligu devojčica.

Saopštenje broj 15, međuregionalne lige, nalazi se u prilogu.

Komesar Regionalne lige, regiona Istočna Srbija, objavljuje Saopštenje broj 16. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Redovni aprilski prelazni rok se održava u terminu od 18. do 19. aprila 2022. godine. Uputstvo za prelazni rok, kao i potrebne obrasce možete naći na linkovima https://rksis.rs/dokumenta/obrasci/1189-tk-novi-obrazac-pristupnice-prebivaliste-dvojna-i-izjava-07-06-2018 , https://rksis.rs/dokumenta/obrasci/2460-molba-igraca-kosarkaski-nekosarkaski-transfer-07-04-2021 .

Propozicije takmičenja 3. muške regionalne lige za sezonu 2022, se nalaze u prilogu.

U prilogu se nalazi dokument koji definiše organizaciju 3. MRL, 2. ŽRL, kao i obrazac prijave za takmičenja. Rok za prijavu je 18. april 2022.

Tamičarska komisija KSS je dostavila set dokumenata ( konkurs za finalne turnir MK, polufinalni turniri - pioniri i obrasce za konkurisanje za organizaciju turnira). Sve potrebne informacije, kao i obrasce za konkurs, možete naći u prilogu.

Saopštenje broj 20, Međuregionalne lige mlađih kategorija, koje se vode iz kancelarije regionalnog košarkaškog saveza istočne Srbije, nalazi se u prilogu.

Komesar takmičenja mlađih kategorija, Regionalne lige RKS istočna Srbija objavljuje Saopštenje broj 20, koje se nalazi u prilogu.

Komesar Kvalitetne lige košarkašica, objavljuje Saopštenje broj 9, i termine i delegairanja. Saopštenje i termini i delegiranja se nalaze u prilogu.

U nedelju, 10. aprila 2022. godine, održaće se turnir regiona za košarkašice, u hali u Aleksincu. Satnica i raspored utakmica se nalaze u prilogu, kao i sve potrebne informacije.

Saopštenje broj 23, 1. muške regionalne lige Istok, se nalazi u prilogu.

Komesar 1. MRL Istok, objavljuje Izveštaj datih koševa u kolu kao i finansijske obaveze klubova iz Saopštenja. Izveštaj i finansijske obaveze klubova se nalaze u prilogu.

Saopštenje broj 2, 1. ženske regionalne lige Jug, play off, nalazi se u prilogu.

Komesar 1. ŽRL Jug Play off, objavljuje Izveštaj datih koševa u kolu, kao i finansijske obaveze klubova iz Saopštenja. Izveštaj i finansijske obaveze klubova se nalaze u prilogu.

Pobednici Međuregionalne lige, u kategoriji kadeta, na regionima Istočna i Južna Srbija, u sezoni 2021/2022., je ekipa KK Ratnici. Igračima i trenerima želimo puno uspeha na finalnom turniru.

Pobednici Međuregionalne lige, u kategoriji pionira, na regionima Istočna i Južna Srbija, u sezoni 2021/2022., je ekipa KK Trijumf. Igračima i trenerima želimo puno uspeha na polifinalnom turniru koji ih očekuje i plasman na finalni turnir.

U nedelju 27.marta 2022. godine u Knjaževcu, održan je 22. minibasket festival, prvi po redu u ovoj sezoni. Festival je održan u hali Kaplar u Knjaževcu u organizaciji košarkaškog kluba „Knjaževac 1950“ i Regionalnog košarkaškog saveza Istočna Srbija.Na festivalu učešće je uzelo 240 dečaka i devojčica različitih uzrastnihkategorija iz sledećeh klubova sa našeg regiona: KK „Knjaževac 1950“, KK „Leda“ Knjaževac, KK „Trijumf“ Niš, KK „Svrljig“, KK „Mladost Vesna“ Bela Palanka, KK„Rtanj“ Boljevac i KK „Timok“ Zaječar.

U prilogu se nalazi raspored utakmica na minibasket festivalu u Knjaževcu, u nedelju 27. marta 2022. godine. Molimo ekipe da poštuju raspored.

Izmene termina i delegiranja takmičenja mlađih kategorija, se nalaze u prilogu.

Saopštenje broj 19, Međuregionalne lige mlađih kategorija, koje se vode iz kancelarije regionalnog košarkaškog saveza istočne Srbije, nalazi se u prilogu

Komesar takmičenja mlađih kategorija, Regionalne lige RKS istočna Srbija objavljuje Saopštenje broj 19, koje se nalazi u prilogu.

Komesar Kvalitetne lige košarkašica, objavljuje Saopštenje broj 8, i termine i delegairanja. Saopštenje i termini i delegiranja se nalaze u prilogu.

Saopštenje broj 1, 1. ženske regionalne lige Jug, play off, nalazi se u prilogu.

Saopštenje broj 22, 1. muške regionalne lige Istok, se nalazi u prilogu.

Komesar 1. MRL Istok, objavljuje Izveštaj datih koševa u kolu kao i finansijske obaveze klubova iz Saopštenja. Izveštaj i finansijske obaveze klubova se nalaze u prilogu.

Izmene termina i delegiranja takmičenja mlađih kategorija, se nalaze u prilogu.

U NEDELJU, 27.03.2022.  u Čačku u SC “Mladost” (hala kraj Morave), Bate Jankovića 112 - Čačak, održaće se prvi Savezni kontrolni trening za devojčice. Polazak za Čačak je sa parkinga kod tehničkih fakulteta (gradsko polje), 27.03.2022. u 8:00 časova.Na parkingu biti najkasnije u 7:45 časova.Vođa puta je Ranđelov Vladica 064 4608 012. Prisustvo roditelja na treningu je ZABRANJENO. U toku puta i za vreme treninga postovati sve mere zastite u vezi COVID epidemije. Prisustvo treningu potvrditi gdinu Zoranu Tiru na email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. do 23.03.2022.Treneri su dužni da na treningu budu u propisanoj košarkaškoj opremi koju su dobili od KSS-a.

U nedelju 27. marta 2022. godine, sa početkom u 10.00 časova, održaće se minibasket festival, u Knjaževcu, u hali Kaplar. Popunjenu prijavu treba poslati na mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. najkasnije do srede, 23. marta 2022. godine, do 14.00 časova. Prijava za festival se nalazi u prilogu.

Treći kontrolni trening za dečake, održaće se u subotu 26. marta 2022. godine u sportskoj hali, u Aleksincu, u terminima od 11.00 do 14.00. Spisak pozvanih igrača, kao i termini treninga se nalaze u prilogu.

Saopštenje broj 18, Međuregionalne lige mlađih kategorija, koje se vode iz kancelarije regionalnog košarkaškog saveza istočne Srbije, nalazi se u prilogu.

Komesar takmičenja mlađih kategorija, Regionalne lige RKS istočna Srbija objavljuje Saopštenje broj 18, koje se nalazi u prilogu.

Komesar Kvalitetne lige košarkašica, objavljuje Saopštenje broj 7, i termine i delegairanja. Saopštenje i termini i delegiranja se nalaze u prilogu.

U nedelju 27. marta 2022. godine, održaće se 1. savezni trening za devojčice u Čačku, u SC Mladost, hala kraj Morave. Detaljnija uputstva kao i spiskovi pozvanih igračica, po godištima, nalaze se u prilogu.

Saopštenje broj 21, 1. muške regionalne lige Istok, se nalazi u prilogu.

Komesar 1. MRL Istok, objavljuje Izveštaj datih koševa u kolu kao i finansijske obaveze klubova iz Saopštenja. Izveštaj i finansijske obaveze klubova se nalaze u prilogu.

Košarkaški savez Srbije je dostavio "Sl.glasnik RS br 33/22", u kome je objavljena nova Uredba i Naredbe ministra zdravlja ( strana 34). Deo Službenog glasnika, strana 34, sa naredbom 1177, koja se odnosi na ukidanje zabrane okupljanja na javnom, otvorenom i zatvorenom prostoru se nalazi u prilogu.

Na predlog Ministarstva privrede i Ministarstva finansija, Vlada je donela Uredbu o utvrđivanju Programa finansijske podrške obveznicima fiskalizacije za usklađivanje poslovanja sa Zakonom kojim se uređuje fiskalizacija. Ovim Programom, koji objavljujemo u prilogu, utvrđuje se: pravo na korišćenje finansijske podrške i obaveze korisnika finansijske podrške, način ostvarivanja prava, postupak realizacije Programa, gubitak prava na korišćenje finansijske podrške i praćenje programa.

Izmene termina i delegiranja takmičenja mlađih kategorija, se nalaze u prilogu.

Saopštenje broj 17, Međuregionalne lige mlađih kategorija, koje se vode iz kancelarije regionalnog košarkaškog saveza istočne Srbije, nalazi se u prilogu.

Komesar takmičenja mlađih kategorija, Regionalne lige RKS istočna Srbija objavljuje Saopštenje broj 17, koje se nalazi u prilogu.

Komesar Kvalitetne lige košarkašica, objavljuje Saopštenje broj 6, i termine i delegairanja. Saopštenje i termini i delegiranja se nalaze u prilogu.

Saopštenje broj 20, 1. muške regionalne lige Istok, se nalazi u prilogu.

Komesar 1. MRL Istok, objavljuje Izveštaj datih koševa u kolu kao i finansijske obaveze klubova iz Saopštenja. Izveštaj i finansijske obaveze klubova se nalaze u prilogu.

Izmene termina i delegiranja takmičenja mlađih kategorija, se nalaze u prilogu.

Komesar Kvalitetne lige košarkašica, objavljuje Saopštenje broj 5, i termine i delegairanja. Saopštenje i termini i delegiranja se nalaze u prilogu.

Saopštenje broj 16, Međuregionalne lige mlađih kategorija, koje se vode iz kancelarije regionalnog košarkaškog saveza istočne Srbije, nalazi se u prilogu.

Komesar takmičenja mlađih kategorija, Regionalne lige RKS istočna Srbija objavljuje Saopštenje broj 16, koje se nalazi u prilogu.

Saopštenje broj 19, 1. muške regionalne lige Istok, se nalazi u prilogu.

Komesar 1. MRL Istok, objavljuje Izveštaj datih koševa u kolu kao i finansijske obaveze klubova iz Saopštenja. Izveštaj i finansijske obaveze klubova se nalaze u prilogu.

Komesar Međuregionalnih MK liga istočne i južne Srbije, objavljuje saopštenje broj 18. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar Regionalne MK lige istočne Srbije, objavljuje saopštenje broj 16. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar MK takmičenja u ženskoj kategoriji, objavljuje saopštenje broj 17. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Saopštenje broj 5, 1. ženske regionalne lige jug -  play off, se nalazi u prilogu.

U prilogu se nalaze izveštaji datih poena posle odigranog kola 1 ŽRL Jug play off, kao i evidencija kazni i uplata.

Komesar 1. muške regionalne lige grupa istok objavljuje Saopštenje broj 23. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar 1 MRL istok objavljuje evidenciju kazni i uplata kao i postignutih poena igrača u kolu. Dokumenta se nalaze u prilogu.

Prvi savezni trening ženskih selekcija, biće održan, u nedelju 11. aprila 2021. godine u SC Vizura, u Beogradu. Spiskovi pozvanih košarkašica, satnica kao i spisak trenera koji vode savezni trening, se nalaze u prilogu.

U prilogu se nalazi Saopštenje broj 6, kvalitetne lige košarkašica koje se vodi iz kancelarije Južne Srbije.

U prilogu se nalazi izmena termina i delegiranja za MK takmičenja.

Košarkaški savez Srbije je 2020.godine, Međunarodnom košarkaškom kampu KASTA, dodelio Sertifikat - Znak kvaliteta KSS. Pošto je zbog epidemiološke situacije u ovom trenutku uobičajena marketiška kampanja delimično promenjena, promo materijal kampa objavljujemo u prilogu članka. 
U iščekivanju bolje epidemiološke situacije i druženja uživo, sportski vas pozdravljamo.
 

Zbog pogoršanja epidemiološke situacije  i uvođenja vanrednog stanja u Opštini Vlasotince, zakazani Savezni kontrolni trenig za košarkaše se otkazuje.  Molimo klubove da obaveste pozvane igrače.

 

U prilogu se nalaze termini i delegiranja za Kvalitetnu ligu košarkašica, čije takmičenje se vodi iz kancelarije Južne Srbije.

Komesar Međuregionalnih MK liga istočne i južne Srbije, objavljuje saopštenje broj 17. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar Regionalne MK lige istočne Srbije, objavljuje saopštenje broj 15. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar MK takmičenja u ženskoj kategoriji, objavljuje saopštenje broj 16. Saopštenje se nalazi u prilogu.

U prilogu se nalazi Saopštenje broj 5, kvalitetne lige košarkašica koje se vodi iz kancelarije Južne Srbije.

Utakmica 6. kola 1 MRL istok, KK Topličanin - KK Aktavis Akademija , se pomera za ponedeljak 29.03.2021. godine od 20:00 časova. Igra se u hali "dr Zoran Đinđić" u Prokuplju. Službena lica ostaju ista.

Prema planu razvojno - selektivnog programa КSS, u sezoni 2020/21. radi uvida u postojeći potencijal igračkog kadra, održaće se kontrolni treninzi i selektivna okupljanja za igrače istočne i južne Srbije, godišta 06,07,08 i 09 u planiranim terminima. Кontrolni treninzi će se održati u Vlasotincu, u  sportskoj hali, u subotu 27.03.2021. godine u sledećim terminima:

Saopštenje broj 4, 1. ženske regionalne lige jug -  play off, se nalazi u prilogu.

U prilogu se nalaze izveštaji datih poena posle odigranog kola 1 ŽRL Jug play off, kao i evidencija kazni i uplata.

Komesar 1. muške regionalne lige grupa istok objavljuje Saopštenje broj 22. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar 1 MRL istok objavljuje evidenciju kazni i uplata kao i postignutih poena igrača u kolu. Dokumenta se nalaze u prilogu.

U prilogu se nalazi izmena termina i delegiranja za MK takmičenja.

U prilogu se nalaze termini i delegiranja za Kvalitetnu ligu košarkašica, čije takmičenje se vodi iz kancelarije Južne Srbije.

Komesar Međuregionalnih MK liga istočne i južne Srbije, objavljuje saopštenje broj 16. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar Regionalne MK lige istočne Srbije, objavljuje saopštenje broj 14. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar MK takmičenja u ženskoj kategoriji, objavljuje saopštenje broj 15. Saopštenje se nalazi u prilogu.

U prilogu objavljujemo Saopštenje Vlade republike Srbije o radnom vremenu sportskih objekata u periodu od 17. do 21. marta 2021. godine Identično kao i za vikend, objekti na koje se ovo ograničenje rada u narednim danima ne odnosi i kojima je dozvoljeno da rade i tokom vikenda su objekti za pripremu i održavanje registrovanih takmičenja u okviru nadležnih nacionalnih sportskih saveza".

Komisija za izdavanje Dozvola za sezonu je dostavila set dokumenata koje je potrebno popuniti i dostaviti, u zavisnosti od centra vođenja takmičenja, na odgovarajuću adresu. Rok za dostavu kompletne dokumentacije je 20. maj 2021. godine.

Komesar 1. muške regionalne lige grupa istok objavljuje Saopštenje broj 21. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar 1 MRL istok objavljuje evidenciju kazni i uplata kao i postignutih poena igrača u kolu. Dokumenta se nalaze u prilogu.

Saopštenje broj 3, 1. ženske regionalne lige jug -  play off, se nalazi u prilogu.

U prilogu se nalaze izveštaji datih poena posle odigranog kola 1 ŽRL Jug play off, kao i evidencija kazni i uplata.

U prilogu se nalazi Saopštenje broj 4, kvalitetne lige košarkašica koje se vodi iz kancelarije Južne Srbije.

U prilogu objavljujemo naredbu o random vremenu sportskih objekata za odrzavanje vec unapred zakazanih treninga I sportskih dogadjaja. Posebno obratiti pažnju na tačku 1, deo 6, gde se definiše radno vreme sportskih objekata u slučaju održavanja registrovanih takmičenja u nadležnosti nadležnih nacionalnih sportskih saveza i to u unapred zakazanim terminina.

Košarkaški savez Srbije, Komisija za takmičenja, je dostavila Poziv klubovima za dobijanje Dozvole za sezonu 2021/2022. Poziv se nalazi u prilogu.

U prilogu se nalazi izmena termina i delegiranja za MK takmičenja.

U prilogu se nalaze termini i delegiranja za Kvalitetnu ligu košarkašica, čije takmičenje se vodi iz kancelarije Južne Srbije.

U prilogu se nalazi Saopštenje broj 3, kvalitetne lige košarkašica koje se vodi iz kancelarije Južne Srbije.

Komesar Međuregionalnih MK liga istočne i južne Srbije, objavljuje saopštenje broj 15. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar Regionalne MK lige istočne Srbije, objavljuje saopštenje broj 13. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar MK takmičenja u ženskoj kategoriji, objavljuje saopštenje broj 14. Saopštenje se nalazi u prilogu.

U prilogu se nalaze Odluke sa sednice Upravnog odbora KSS, održane 09. marta 2021. godine. Molimo klubove da posebno obrate pažnju na Odluku vezanu za rokove za dobijanje Dozvole za sezonu.

Saopštenje broj 2, 1. ženske regionalne lige jug -  play off, se nalazi u prilogu.

U prilogu se nalaze izveštaji datih poena posle odigranog kola 1 ŽRL Jug play off, kao i evidencija kazni i uplata.

Komesar 1. muške regionalne lige grupa istok objavljuje Saopštenje broj 20. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar 1 MRL istok objavljuje evidenciju kazni i uplata kao i postignutih poena igrača u kolu. Dokumenta se nalaze u prilogu.

Saopštenje broj 1, 1. ženske regionalne lige jug -  play off, se nalazi u prilogu.

Komesar 1 ŽRL jug - play off takmičenja, objavljuje raspored i kalendar takmičenja. Dokument se nalazi u prilogu.

U prilogu se nalazi izmena termina i delegiranja za MK takmičenja.

U prilogu se nalazi Saopštenje broj 2, kvalitetne lige košarkašica koje se vodi iz kancelarije Južne Srbije.

Komesar 1. ženske regionalne lige grupe Jug 2 objavljuje Saopštenje broj 15. Saopštenje se nalazi u prilogu.

U prilogu se nalaze izveštaji datih poena posle odigranog kola 1 ŽRL Jug 2 kao i evidencija kazni i uplata.

Komesar Međuregionalnih MK liga istočne i južne Srbije, objavljuje saopštenje broj 14. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar Regionalne MK lige istočne Srbije, objavljuje saopštenje broj 12. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar MK takmičenja u ženskoj kategoriji, objavljuje saopštenje broj 13. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar 1. muške regionalne lige grupa istok objavljuje Saopštenje broj 19. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar 1 MRL istok objavljuje evidenciju kazni i uplata kao i postignutih poena igrača u kolu. Dokumenta se nalaze u prilogu.

U prilogu objavljujemo pismo FIBA koje je poslato svim nacionalnim federacijama a odnosi se na pandemiju COVID 19. Pored originalnog pisma, u prilogu se nalazi i prevod istog.

U prilogu objavljujemo dopis Sudijske komisije TK o aktivnostima sudija svih takmičenja u organizaciji KSSa kao i test pravila igre čija rešenja ne treba slati. Sudijska komisija TK će objaviti rešenja pre slanja novog ciklusa pitanja. Ovaj test se radi u cilju provere znanja i edukacije. Aktuelna Pravila igre i Tumačenja možete naći na linku  http://www.rksis.rs/pravila/1742-fiba-pravila-igre-i-tumacenja-pravila-17-09-2019 .

Legenda jugoslovenske, evropske i svetske košarke, Borislav Bora Stanković, preminuo je danas u Beogradu u 95. godini. Stanković, jedan od osnivača Кošarkaškog kluba Crvena zvezda, rođen je u Bihaću, a u Beogradu je diplomirao veterinu.

Komesar Međuregionalnih MK liga istočne i južne Srbije, objavljuje saopštenje broj 15. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar Regionalne MK lige istočne Srbije, objavljuje saopštenje broj 15. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar MK takmičenja u ženskoj kategoriji, objavljuje saopštenje broj 7. Saopštenje se nalazi u prilogu.

U celosti prenosimo obaveštenje koje smo dobili od Ministarstva Omladine i sporta:
Obaveštavamo vas da je na osnovu člana 200. stav 6. Ustava Republike Srbije, Vlada, uz supotpis Predsednika Republike, donela Uredbu o merama za vreme vanrednog stanja, 05 Broj: 110-2515/2020od 15. marta 2020. godine, kojom je između ostalog, propisano:
„Zabranjuje se sazivanje i održavanje zborova i svih drugih okupljanja građana na otvorenom prostoru. U zatvorenom prostoru zabranjuju se sva okupljanja (sportske, kulturne i druge manifestacije) osim okupljanja koja su od posebnog interesa za rad i funkcionisanje državnih organa i službi, za čije održavanje posebno odobrenje, u skladu sa ovom odlukom, izdaje ministar unutrašnjih poslova. Odlukom Vlade, u zavisnosti od epidemiološke situacije, mogu se predvideti izuzeci od pravila iz st. 1. i 2. ove uredbe." 
Radi sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19, a sledstveno gore citiranom, na teritoriji Republike Srbije nije dozvoljeno obavljanje sportskih aktivnosti (treninga, utakmica, mečeva, trka i sl.) u zatvorenim sportskim objektima (fiskulturnim salama, halama, teretanama, sportskim centrima, zavodima nadležnim za sport i sl.) i na otvorenim sportskim objektima (stadionima, regatnim stazama, trim i biciklističkim stazama i sl.) dok traje opasnost od širenja zarazne bolesti COVID-19 na teritoriji Republike Srbije.
O svim naknadnim informacijama bićete blagovremeno obavešteni.
Ostajemo na raspolaganju.
S poštovanjem,
Ministarstvo omladine i sporta
Sektor za sport

Komesar 1. ženske regionalne lige grupe Jug 2 objavljuje Saopštenje broj 21. Saopštenje se nalazi u prilogu.

U prilogu se nalazi evidencija kazni i uplata.

Komesar 1. muške regionalne lige grupa istok objavljuje Saopštenje broj 20. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar 1 MRL istok objavljuje evidenciju kazni i uplata kao i postignutih poena igrača u kolu. Dokumenta se nalaze u prilogu.

Košarkaški savez Srbije je doneo Odluku o obustavi svih takmičenja i aktivnostima u vezi sa košarkom na teritoriji RS Srbije. Odluka stupa na snagu odmah. Sve dalje informacije možete naći na zvaničnom sajtu KSSa. Odluka i obaveštenje se nalaze u prilogu.

Sektor za žensku košarku Košarkaškog saveza Srbije je poslao obaveštenje o otkazivanju prvog saveznog treninga čije obaveštenje je objavljeno na linku http://www.rksis.rs/treninzi/2000-devojcice-prvi-savezni-trening-vizura-12-03-2020 . Obaveštenje se nalazi u prilogu.

Sektor za mušku košarku Košarkaškog saveza Srbije je dostavio obaveštenje da se kontrolno - edukativni treninzi reprezentacije U18 odlažu do daljnjeg zbog novonastale situacije u državi. 

Komesar 1 MLR istok i 2 ŽRL Jug 2 objavljuje dopis kojim bliže pojašnjava kako sprovesti odigravanje utakmica za vreme trajanja mera suzbijanja COVID-19. Sve potrebne informacije se nalaze u dopisu u prilogu.

Nakon najnovijih informacija sa sastanaka u Vladi Republike Srbije, obaveštavamo vas da i dalje ostaje na snazi odluka KT KSS od 12.03.2020. godine, a koja se tiče odigravanja utakmica sa merama suzbijanja COVID-19. Dodatno skrećemo pažnju svim učesnicima košarkaskih manifestacija na teritoriji Republike Srbije. Broj osoba koje mogu biti u direktnoj ili indirektnoj vezi sa utakmicom/manifestacijom, ne sme biti veći od 100. Pod terminom direkno/indirektno u vezi sa utakmicom i dozvoljenog broja osoba, podrazumevaju se članovi ekipa, službena lica (sudije, delegati, pomoćne sudije, statističari), medicinsko osoblje, redari, pripadnici MUP-a, osoblje sala/hala, akreditovani novinari, snimatelji...

ZABRANJENO je prisustvo gledalaca na tribinama sala/hala u kojima se odigravaju košarkaske utakmice/manifestacije. Ukoliko dodje do bilo kakvih novih odluka/preporuka Vlade RS, bicete blagovremeno obavesteni.

U prilogu se nalazi DOPUNA odluke vezane za odigravanje utakmica u  a u delu broja prisutnih lica u sportskim halama.

U nedelju 29. marta 2020. godine, u SC Vizura - Zemun, održaće se 1. savezni trening za devojčice. Spiskovi igračica, trenera po godištima, satnice treninga, se nalze u dokumentima koji se nalaze u prilogu. U SLUČAJU POOŠTRAVANJA MERA ZBOG KORONA VIRUSA, TRENING ĆE BITI OTKAZA A SVI BLAGOVREMENO OBAVEŠTENI. Molimo klubove da ne zakazuju utakmice u datom terminu treninga.

Takmičarska komisija, ispred Košarkaškog saveza Srbije, donela je odluku da se SVE ZVANIČNE I PRIJATELJSKE UTAKMICE U ORGANIZACIJI KSSa I U ORGANIZACIJI PRAVNIH LICA KOJIMA SU POVERENA TAKMIČENJA U INGERENCIJI KSSa, SE ODIGRAVAJU BEZ PUBLIKE. Odluka stupa na snagu ODMAH. Odluka sa detaljima vezanim za način odigravanja utakmica se nalazi u prilogu.

U prilogu se nalazi izmena termina i delegiranja za MK takmičenja.

U prilogu se nalaze termini delegiranja za Kvalitetnu ligu u konkurenciji devojčica.

Komesar Međuregionalnih MK liga istočne i južne Srbije, objavljuje saopštenje broj 14. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar Regionalne MK lige istočne Srbije, objavljuje saopštenje broj 14. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar 1. ženske regionalne lige grupe Jug 2 objavljuje Saopštenje broj 20. Saopštenje se nalazi u prilogu.

 U prilogu se nalaze izveštaji datih poena posle odigranog kola ŽRL Jug 2 kao i evidencija kazni i uplata.

U okviru programa kvalitetnog razvoja igrača, kontinuiranog praćenja i individualnog tehničko-taktičkog usavršavanja održaće se kontrolno-edukativni treninzi za U18 reprezentaciju Srbije. Treninzi će se održati u  SC Vizura- ul.Tošin Bunar, Novi Beograd (utorak pre podne) i u SC Vizura u Zemunu ul.cara Dušana 105 (utorak posle podne i sreda) u utorak 17.03. i sreda  18.03.2020.god. u sledećim terminima:

Komesar MK takmičenja u ženskoj kategoriji, objavljuje saopštenje broj 6. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Takmičarska komisija KSS je dostavila set dokumenata sa obaveštenjima vezanim za dobijanje Dozvole/ Odobrenja za učešće u takmičarsku sezonu 2020 / 2021. Sva dokumentacija sa potrebnim informacijama se nalazi u prilogu.

Komesar 1. muške regionalne lige grupa istok objavljuje Saopštenje broj 19. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar 1 MRL istok objavljuje evidenciju kazni i uplata kao i postignutih poena igrača u kolu. Dokumenta se nalaze u prilogu.

U prilogu se nalazi izmena termina i delegiranja za MK takmičenja.

Novi termini utakmica 16 kola, 1 MRL istok, su sledeći: KK Niš - KK Bor RTB, subota 20.30 časova a OKK Junior - KK Mladost Vesna, subota 18.30 časova. Mesto odigravanja i službena lica ostaju ista.

U prilogu se nalaze termini delegiranja za Kvalitetnu ligu u konkurenciji devojčica.

Komesar Međuregionalnih MK liga istočne i južne Srbije, objavljuje saopštenje broj 13. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar Regionalne MK lige istočne Srbije, objavljuje saopštenje broj 13. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar 1. ženske regionalne lige grupe Jug 2 objavljuje Saopštenje broj 19. Saopštenje se nalazi u prilogu.

U prilogu se nalaze izveštaji datih poena posle odigranog kola ŽRL Jug 2 kao i evidencija kazni i uplata.

Komesar MK takmičenja u ženskoj kategoriji, objavljuje saopštenje broj 5. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar 1. muške regionalne lige grupa istok objavljuje Saopštenje broj 18. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar 1 MRL istok objavljuje evidenciju kazni i uplata kao i postignutih poena igrača u kolu. Dokumenta se nalaze u prilogu.

Takmičarska komisija KSS je dostavila set dokumenata koji je potreban za izdavanje dozvole za sezonu klubovima. Poslednji rok za dostavu dokumentacije je 20. maj 2019. godine. U prilogu se nalaze sledeći dokumenti:

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje izmene termina i delegiranja za MK takmičenja koja se vode iz iste. Termini sa izmenama se nalaze u prilogu.

U prilogu se nalaze termini i delegiranja utakmica Kvalitetne lige u kategoriji devojčica.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje Saopštenje broj 24 Međuregionalne lige. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje Saopštenje broj 23 Regionalne lige mlađih kategorija. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Kancelarija južne Srbije objavljuje saopštenje broj 9 za Kvalitetnu ligu u kategoriji devojčica. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Takmičarska komisija KSS je dostavila Uslove organizacije 3 MRL, letnje seniorske lige, kao i obrazac za prijavu ekipe. Sve potrebne informacije, rokovi, godišta, nalaze se u dokumentu u prilogu.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje saopštenje broj 25 za takmičenje 1 MRL Istok koje se vodi iz iste. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje evidenciju izrečenih kazni i uplata posle 23. odigranog kola 1 MRL Istok. Još jednom podsećamo klubove da je veoma važno poštovati date rokova uplata dugovanja po kaznama. Evidencija kao i izveštaj datih koševa se nalaze u prilogu.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje izmene termina i delegiranja za MK takmičenja koja se vode iz iste. Termini sa izmenama se nalaze u prilogu.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje Saopštenje broj 23 Međuregionalne lige. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje Saopštenje broj 22 Regionalne lige mlađih kategorija. Saopštenje se nalazi u prilogu.

U prilogu se nalaze termini i delegiranja utakmica Kvalitetne lige u kategoriji devojčica.

U NEDELJU 31.03.2019. u Beogradu u SC “Vizura”, Cara Dusana 105 - Zemun, održaće se I Savezni kontrolni trening za devojčice. Polazak za Beograd je ispred hale Čair u nedelju 31.03.2019. u 7:00 časova.  Ispred Hale biti u 6:45. Vođa puta je Kostadinović Zoran 060 55 45 550. Prisustvo roditelja na treningu je ZABRANJENO. Treneri su dužni da na treningu budu u propisanoj košarkaškoj opremi koju su dobili od KSS-a.

Od 27. juna do 7. jula, u Srbiji i Letoniji, održava se evropsko prvenstvo u ženskoj konkurenciji. Grupne faze se igraju od 27. do 30. juna u Rigi ( Letonija ) kao i u Zrenjaninu i Nišu. Finalna faza, od 4. jula, se odigrava u Beogradu. Tim povodom, u Nišu, Beogradu i Zrenjaninu, danas je zvanično počelo odbrojavanje 100 dana do početka prvenstva. Reprezentacija Srbije igra u grupi u Zrenjaninu a Niš će ugostiti najbolje košarkašice Italije, Slovenije, Mađarske kao i Turske. Prodaja karata je počela i vrši se putem Ticket Vision sajta na linku https://www.tickets.rs/event/category/subcategory/kosarka-32/venue/hala-cair/city/nis . Rasporede po grupama kao i satnicu, možete naći u prilogu.
Zahvaljujemo se kadetkinjama UŽKK Studenta iz Niša i kadetkinjama KK Svrljiga iz Svrljiga na današnjem druženju na Trgu Kralja Milana.
Vidimo se od 27. do 30. juna u hali Čair!

U prilogu se nalazi prijava za učešće na drugi ovosezonski minibasket festival koji se održava u Boljevcu 31. marta 2019. godine. Molim vas da svoje prijave pošaljete najkasnije do 25. marta na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

U nedelju 10.03.2019 u Beloj Palanci održan je 14 –ti po redu Mini basket festival u zajedničkoj organizaciji КК Mladost Vesna iz Bele Palanke i RКSIS, Regionalnog košarkaškog saveza Istočna Srbija. Festivalu je prisustvovalo oko 270 deteta iz 9 klubova: КК Mladost Vesna iz Bele Palanke, kao domaćin, OКК Junior iz Niša, КК Trijumf iz Niša, КК Bin iz Zaječara, КК Svrljig, КК Leda Falc Ist iz Кnjaževca, КК Pirot i UŽКК Student iz Niša. Godište dece koja su učestvovala na Mini basket festivalu su 2008/2009/2010 i mlađi. Ukupno je odigrano 24 utakmice, a utakmicu su igrala deca u muškim , ženskim i mešovitim selekcijama.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje saopštenje broj 24 za takmičenje 1 MRL Istok koje se vodi iz iste. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje evidenciju izrečenih kazni i uplata posle 22. odigranog kola 1 MRL Istok. Još jednom podsećamo klubove da je veoma važno poštovati date rokova uplata dugovanja po kaznama. Evidencija kao i izveštaj datih koševa se nalaze u prilogu.

Kancelarija južne Srbije objavljuje saopštenje broj 8 za Kvalitetnu ligu u kategoriji devojčica. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Na sednici Upravnog odbora KSS održanoj 6. marta 2019. godine, donete su odluke koje se nalaze u prilogu.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje izmene termina i delegiranja za MK takmičenja koja se vode iz iste. Termini sa izmenama se nalaze u prilogu.

Prema planu razvojno-selektivnog programa КSS u sezoni 2018/19. radi uvida u postojeći potencijal igračkog kadra održaće se kontrolni treninzi i selektivna okupljanja za igrače  istočne i južne Srbije godišta 04,05,06 i 07 u planiranim terminima. Кontrolni treninzi će se održati u Leskovcu u maloj sali hale Dubočica u subotu 23.03.2019 godine u sledećim terminima:
RASPORED КONTROLNIH TRENINGA ZA SUBOTU 23.03.2019 GODINE:

Prvi savezni trening za devojčice održaće se u NEDELJU, 31.03.2019. u S.C. VIZURA u BEOGRADU, ( CARA DUŠANA 105 – ZEMUN )

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje Saopštenje broj 22 Međuregionalne lige. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje Saopštenje broj 21 Regionalne lige mlađih kategorija. Saopštenje se nalazi u prilogu.

U prilogu se nalaze termini i delegiranja utakmica Kvalitetne lige u kategoriji devojčica.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje saopštenje broj 17 za takmičenje 1 ŽRL Jug 2 koje se vodi iz iste. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje evidenciju izrečenih kazni i uplata posle 14. odigranog kola 1 ŽRL Jug 2 . Još jednom podsećamo klubove da je veoma važno poštovati date rokova uplata dugovanja po kaznama. Evidencija kao i izveštaj datih koševa se nalaze u prilogu.

Košarkaški savez Srbije je dostavio Registracioni i Pravilnik o takmicenju koji su usvojeni na poslednjoj sednici Skupštine KSS. Dokumenta u prilogu.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje saopštenje broj 23 za takmičenje 1 MRL Istok koje se vodi iz iste. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje evidenciju izrečenih kazni i uplata posle 21. odigranog kola 1 MRL Istok. Još jednom podsećamo klubove da je veoma važno poštovati date rokova uplata dugovanja po kaznama. Evidencija kao i izveštaj datih koševa se nalaze u prilogu.

Kancelarija južne Srbije objavljuje saopštenje broj 7 za Kvalitetnu ligu u kategoriji devojčica. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Košarkaški savez Srbije raspisuje konkurs za organizaciju finalnih turnira za mlađe kategorije u sezoni 2018/2019. Uslovi konkursa kao i obrazac prijave se nalaze u prilogu.

Obaveštavamo Vas da će U16 reprezentacija Srbije odigrati utakmicu sa КК Dinamik u hali Dinamik u Beogradu, u ponedeljak, 18. marta 2019. godine u 20,30 časova.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje izmene termina i delegiranja za MK takmičenja koja se vode iz iste. Termini sa izmenama se nalaze u prilogu.

U prilogu se nalaze termini i delegiranja utakmica Kvalitetne lige u kategoriji devojčica.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje Saopštenje broj 21 Međuregionalne lige. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje Saopštenje broj 20 Regionalne lige mlađih kategorija. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje saopštenje broj 16 za takmičenje 1 ŽRL Jug 2 koje se vodi iz iste. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje evidenciju izrečenih kazni i uplata posle 13. odigranog kola 1 ŽRL Jug 2 . Još jednom podsećamo klubove da je veoma važno poštovati date rokova uplata dugovanja po kaznama. Evidencija kao i izveštaj datih koševa se nalaze u prilogu.

Кomanda Кopnene vojske Srbije, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja i Кošarkaški klub "Marinos", pozivaju Vas na svečano otvaranje izložbe " ZVEZDANIM STAZAMA КOŠARКAŠКE GALAКSIJE", koje će se održati u sredu 6. marta 2019. godine, u Beloj sali Doma vojske  Srbije, sa početkom u 14 časova. Izložba će trajati narednih 10 dana.
Takođe Vas pozivamo da u četvrtak 7.marta 2019. godine u 18 časova u maloj sali Doma vojske Srbije prisustvujete predstavljanju knjige Milutina Lute Pavlovića "Događaji i dogodovštine",zatim usvajanju predloga o organizaciji memorijalnog turnira "Branko Milačić", i projekciji filma o istorijatu niške košarke - serijal o ženskoj košarci.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje saopštenje broj 22 za takmičenje 1 MRL Istok koje se vodi iz iste. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje evidenciju izrečenih kazni i uplata posle 20. odigranog kola 1 MRL Istok. Još jednom podsećamo klubove da je veoma važno poštovati date rokova uplata dugovanja po kaznama. Evidencija kao i izveštaj datih koševa se nalaze u prilogu.

Kancelarija južne Srbije objavljuje saopštenje broj 6 za Kvalitetnu ligu u kategoriji devojčica. Saopštenje se nalazi u prilogu.

U okviru programa kvalitetnog razvoja igrača, kontinuiranog praćenja i individualnog tehničko-taktičkog usavršavanja, održaće se kontrolno - edukativni treninzi za igrače 2001. i 2002. godišta iz centralne, zapadne, istočne, južne Srbije i raško-kosovsko-metohijskog regiona. Treninzi će se održati u Кragujevcu u hali hotela ŠUMARICE, u ponedeljak i utorak, 11. i 12. marta 2019. godine, u sledećim terminima:

U prilogu se nalazi prijava za učešće na prvi ovosezonski minibasket festival koji se održava u Beloj Palanci. Molim vas da svoje prijave pošaljete najkasnije do 4. marta na mail.

Obaveštavamo Vas da će U16 reprezentacija Srbije odigrati utakmicu sa KK Dinamik u hali Dinamik u Beogradu, u utorak, 10. aprila 2018. godine u 20,30 časova. Okupljanje igrača je predviđeno za 19,30 časova u hali Dinamik. 
Trening će se održati u prepodnevnim satima, u terminu od 12,00 do 13,00 časova, u hali Dinamik (ul.Dunavska br. 62, Beograd). Dnevni boravak u hotelu će biti obezbeđen za igrače koji nisu iz Beograda. Spisak igrača je u prilogu.

U prilogu se nalazi NOVO uputstvo za slanje rezultata. Kako je obaveza svih delegata, službenih lica, da rezultat postave na sajt lige na kojoj su, molimo vas da pročitate uputstvo i krenete sa primenjivanjem još ovog kola. Aplikacija za logovanje se nalazi na linku http://dscore.rs/ 

Uvažene koleginice i kolege, Seminar zakazan za dan 29.03.2018.  godine (ČETVRTAK)  u  sali PRESS CENTRA u SC ČAIR  sa pocetkom u 20.45 sati ODLAŽE SE zbog zauzetosti PRESS CENTRA SC ČAIR. O narednom terminu bićete blagovremeno obavešteni.

Regionalni koordinator
Miroslav Radojkovic

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje izmene termina i delegiranja za MK takmičenja koja se vode iz iste. Termini sa izmenama se nalaze u prilogu.

Kancelarija RKS Južna Srbija objavljuje termina i delegiranja po saopštenju broj 9 za Drugi stepen devojčica. Delegiranje se nalaze u prilogu.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje saopštenje broj 18 za takmičenje Regionalna liga koje se vodi iz iste. Saopštenje je u prilogu.

Utakmica 23.kola 1MRL Istok KK DIMITROVGRAD - KK RADNIK odigraće se u novom terminu, u nedelju 1.4.2018.god. sa početkom od 19:30. Službena lica ostaju ista. 

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje saopštenje broj 19 za Kvalitetnu ligu RKS Istočne i Južne Srbije koje se vodi iz iste. Saopštenje je u prilogu.

U nedelju 25. marta 2018. godine, u sportskoj hali u Boljevcu, održan je deveti ovogodišnji Mini-basket festival u organizaciji košarkaškog kluba „Rtanj“ i tehničku podršku Regionalnog košarkaškog saveza istočne Srbije. 

Kancelarija regiona Južne Srbije je objavila saopštenje broj 9 za Kvalitetenu ligu devojčica, koja se vodi iz iste. Saopštenje sa terminima se nalazi u prilogu.

Dana 29.03.2018.  godine (CETVRTAK)  u  sali PRESS CENTRA u SC CAIR  sa pocetkom u 20.45 sati .
- Upoznavanje sudija sa ciljevima SK KSS i planom za dalju edukciju sudija.
- Video prezentacija klipova sa pojedinih utakmica.
- Diskusija i predlozi za dalje unapredjenje rada i edukaciju sudija i delegata.

Regionalni koordinator
Miroslav Radojkovic

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje saopštenje broj 23 za takmičenje 1 MRL Istok koje se vodi iz iste. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje evidenciju izrečenih kazni i uplata posle 22. odigranog kola 1 MRL Istok. Još jednom podsećamo klubove da je veoma važno poštovati date rokova uplata dugovanja po kaznama. Evidencija kao i izveštaj se nalaze u prilogu.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje najnoviji i jedini važeći obrazac pristupnice koji se koristi za prelazne rokove kao i za prvi upis igrača. Da bi obrazac bio važeći mora biti popunjen, potpisan i pečatiran. Na obrascu mora biti zalepljena slika igrača.U prilogu se nalazi i obrazac dvojni prelazak.

U prilogu se nalazi predlog organizacije letnje lige, obrazac prijave ekipa, odluke o nadležnostima za delegiranjem i vođenjem Takmičenja. Obratiti pažnju na rok za prijavu ekipa za učešće u LSL.

Takmičarska komisija KSS je dostavila uputstvo kao i rokove za Aprilski prelazni rok, godišta i boje licenci. Dokumenta su u prilogu.

Obaveštavamo Vas da će se mini pripreme U17 i U18 reprezentacija Srbije održati u Beogradu (igrači će biti smešteni u hotelu TRIM, a treninzi će se održavati u Republičkom zavodu za sport i medicinu sporta), u periodu od 03. do 05. aprila 2018. godine. U17 reprezentacija će se okupiti 03. aprila u 09,00 časova, a U18 reprezentacija u 10,00 časova u hotelu TRIM (ul. Kneza Višeslava br. 72, Košutnjak, Beograd). Spisak pozvanih igrača je u prilogu.

Kancelarija RKS Južna Srbija objavljuje izmene termina i delegiranja po saopštenju broj 8 za Drugi stepen devojčica. Delegiranje se nalaze u prilogu.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje izmene termina i delegiranja za MK takmičenja koja se vode iz iste. Termini sa izmenama se nalaze u prilogu.

Takmičarka komisija KSS je raspisala konkurse sa uslovima organizacije finalnih MK turnira kao i polufinalnih turnira u kategoriji pionira. Uslovi za dobijanje organizacije se nalaze u prilogu.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje saopštenje broj 18 za Kvalitetnu ligu RKS Istočne i Južne Srbije koje se vodi iz iste. Saopštenje je u prilogu.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje saopštenje broj 17 za takmičenje Regionalna liga koje se vodi iz iste. Saopštenje je u prilogu.

Utakmica 22.kola 1MRL Istok KK RADNIK - KK RTANJ odigraće se u novom terminu, u nedelju 25.3.2018.god. sa početkom od 13:00. Službena lica ostaju ista.

Kancelarija RKS Južna Srbija objavljuje delegiranja po saopštenju broj 8 za Drugi stepen devojčica. Delegiranje se nalaze u prilogu.

Obaveštavamo Vas da je prošlogodišnja BCB 2017  postavljena na našem YouTube kanal . Možete je pronaći na linku UKTS    https://www.youtube.com/channel/UC9OR4P5UdwUHbwIkZgxss4g 

Kancelarija regiona Južne Srbije je objavila saopštenje broj 8 za Kvalitetenu ligu devojčica, koja se vodi iz iste. Saopštenje sa terminima se nalazi u prilogu.

Obaveštavamo Vas da će U16 reprezentacija Srbije odigrati utakmicu sa KK Mladost-Zemun u hali PINKI u Zemunu, 26. marta 2018. godine u 20,30 časova. Okupljanje igrača je predviđeno za 19,00 časova u hali PINKI. 

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje saopštenje broj 22 za takmičenje 1 MRL Istok koje se vodi iz iste. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje evidenciju izrečenih kazni i uplata posle 21. odigranog kola 1 MRL Istok. Još jednom podsećamo klubove da je veoma važno poštovati date rokova uplata dugovanja po kaznama. Evidencija kao i izveštaj se nalaze u prilogu.

Prema planu razvojno-selektivnog programa KSS u sezoni 2017/18. radi uvida u postojeći potencijal igračkog kadra održaće se kontrolni treninzi i selektivna okupljanja za igrače istočne i južne Srbije godišta 03,04,05 i 06 u planiranim terminima. Kontrolni treninzi će se održati u Leskovcu SRC Dubočica mala sala u subotu 24.03.2018 godine u sledećim terminima:
RASPORED KONTROLNIH TRENINGA ZA SUBOTU 24.03.2018 GODINE

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje izmene termina i delegiranja za MK takmičenja koja se vode iz iste. Termini sa izmenama se nalaze u prilogu.

Kancelarija RKS Južna Srbija objavljuje delegiranja po saopštenju broj 7 za Drugi stepen devojčica. Delegiranje se nalaze u prilogu.

U NEDELJU 25. Marta u Boljevcu u Sportskoj hali, održaće se drugi po redu Mini-basket festival. Festival će trajati od 09 do 17h. Pozivamo sve zainteresovane klubove da svoje selekcije prijave na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.najkasnije do srede 21.marta do 15.00 časova (prijava data u prilogu). Za sve dodatne informacije: Nikola Ivković 065/22-77-666

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje saopštenje broj 17 za Kvalitetnu ligu RKS Istočne i Južne Srbije koje se vodi iz iste. Saopštenje je u prilogu.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje saopštenje broj 16 za takmičenje Regionalna liga koje se vodi iz iste. Saopštenje je u prilogu.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje saopštenje broj 21 za takmičenje 1 MRL Istok koje se vodi iz iste. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje evidenciju izrečenih kazni i uplata posle 20. odigranog kola 1 MRL Istok. Još jednom podsećamo klubove da je veoma važno poštovati date rokova uplata dugovanja po kaznama. Evidencija kao i izveštaj se nalaze u prilogu.

Kancelarija regiona Južne Srbije je objavila saopštenje broj 7 za Kvalitetenu ligu devojčica, koja se vodi iz iste. Saopštenje sa terminima se nalazi u prilogu.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje saopštenje broj 21 za takmičenje 2 ŽLS Jug B koje se vodi iz iste. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje evidenciju izrečenih kazni i uplata. Još jednom podsećamo klubove da je veoma važno poštovati date rokova uplata dugovanja po kaznama. Evidencija se nalazi u prilogu.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje izmene termina i delegiranja za MK takmičenja koja se vode iz iste. Termini sa izmenama se nalaze u prilogu.

Kancelarija RKS Južna Srbija objavljuje delegiranja po saopštenju broj 6 za Drugi stepen devojčica. Delegiranje se nalaze u prilogu.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje saopštenje broj 16 za Kvalitetnu ligu RKS Istočne i Južne Srbije koje se vodi iz iste. Saopštenje je u prilogu.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje saopštenje broj 15 za takmičenje Regionalna liga koje se vodi iz iste. Saopštenje je u prilogu.

Sa velikom tugom i neizmernim bolom obaveštavamo košarkašku javnost da je danas preminuo dugogodišnji savezni košarkaški sudija Miroslav Gapić zvani Gapa. Na žalost, veliko srce ovog čoveka nije izdržalo iako je godinama kucalo za sve košarkaške klubove Beograda dok je bio Poverenik ovog regiona u KSS.

U NEDELJU 11.03.2018. u Novom Sadu na ″DIF-u″ Lovćenska BB pored Spens-a , održaće se I Savezni kontrolni trening za devojčice. Polazak za Novi Sad je ispred hale Čair u nedelju 11.03.2018. u 6:30h. Ispred hale biti u 6:20h.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje saopštenje broj 20 za takmičenje 1 MRL Istok koje se vodi iz iste. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje evidenciju izrečenih kazni i uplata posle 19. odigranog kola 1 MRL Istok. Još jednom podsećamo klubove da je veoma važno poštovati date rokova uplata dugovanja po kaznama. Evidencija kao i izveštaj se nalaze u prilogu.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje saopštenje broj 20 za takmičenje 2 ŽLS Jug B koje se vodi iz iste. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje evidenciju izrečenih kazni i uplata. Još jednom podsećamo klubove da je veoma važno poštovati date rokova uplata dugovanja po kaznama. Evidencija se nalazi u prilogu.

Kancelarija regiona Južne Srbije je objavila saopštenje broj 6 za Kvalitetenu ligu devojčica, koja se vodi iz iste. Saopštenje sa terminima se nalazi u prilogu.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje izmene termina i delegiranja za MK takmičenja koja se vode iz iste. Termini sa izmenama se nalaze u prilogu.

Na sledećim utakmicama 1 MRL Istok je došlo do promene službenih lica: DIMITROVGRAD - JASTREBAC Lazović LE, Vasić NI - Đorđević LE, RTANJ - JABLANICA Stefanović NI, Stojanović NI - Stanković NI, RADAN - PROKUPLJE Marković LE, Miletić NI - Stamenković LE.

Obaveštavamo Vas da će U16 reprezentacija Srbije odigrati utakmicu sa KK Zemun u hali PINKI u Zemunu, 12. marta 2018. godine u 20,30 časova. Okupljanje igrača je predviđeno za 19,00 časova u hali PINKI. 
Trening će se održati u prepodnevnim satima, u terminu od 11,30 do 12,30 časova, u Republičkom zavodu za sport i medicinu sporta u Košutnjaku (ul. Kneza Višeslava br.72, Beograd). Dnevni boravak u hotelu TRIM će biti obezbeđen za igrače koji nisu iz Beograda. Spisak pozvanih igrača je u prilogu.

Kancelarija RKS Južna Srbija objavljuje delegiranja po saopštenju broj 5 za Drugi stepen devojčica. Delegiranje se nalaze u prilogu.

U okviru programa kvalitetnog razvoja igrača, kontinuiranog praćenja i individualnog tehničko - taktičkog usavršavanja, održaće se treći edukativni trening za igrače iz Istočne i Južne Srbije, 2003 i 2004 godište. 
Trening će se održati u Aleksincu u sportskoj hali, u nedelju 09.04.2017g. od 10.00 – 11.30 časova.

U SUBOTU 8.aprila u Boru, u organizaciji ŽKK BOR i KK BASKET BOR, održaće se četvrti po redu Mini-basket festival. Festival će se održati u sportskoj hali - velika sala u Boru u trajanju od 10 do 17h.
Pozivamo sve zainteresovane klubove da svoje selekcije prijave na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. najkasnije do srede 05. aprila do 15.00 časova (prijava data u prilogu). Za sve dodatne informacije:
Nikola Ivković 065/22-77-666
Dušan Vasić 064/2-409-309
Bojan Golubovic 060/4-2222-77

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje izmene termina i delegiranja za MK takmičenja koja se vode iz iste. Dokument je u prilogu.

RKS Istočna Srbija objavljuje Propozicije za Letnju seniorsku ligu 2017, koje je dostavila Takmičarska komisija KSS. Propozicije su u prilogu.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje uputstva za klubove i regione koja su dospela od Takmičarske komisije KSS a u vezi sa Aprilskim prelaznim rokom. Termin redovnog aprilskog prelaznog roka je 24./25. april 2017. godine. Sve potrebne obrasce za prelazni rok možete naći na linku sajta RKSIS http://www.rksis.rs/dokumenta/obrasci .

Takmičarska komisija KSS je dostavila dokumente sa potrebnim informacijama u vezi Letnje seniorske lige 2017. Dokumenta su u prilogu. 

Košarkaški savez Srbije je dostavio Odluke sa sednice UO KSS koje su održane 23. i 27. marta 2017. godine. Odluke su u prilogu.

Grad Pirot i KK Pirot bili su, u nedelju 26. marta 2017. godine, domaćini trećeg po redu ovosezonskog Mini-basket festivala a uz tehničku podršku Regionalnog košarkaškog saveza istočne Srbije.
Revijalne utakmice su odigrane u OŠ „Vuk Karadžić“ i sali Pedagoške akademije, paralelno na tri terena prilagođenih uzrastu mališana. Koševi su bili postavljeni na visini 2.60m, a utakmice su igrane loptom broj 5. Rezultat je bio u drugom planu, jer su na mini-basket festivalu svi pobednici. Organizator festivala je obezbedio svoj deci-učesnicima medalje, sendviče i diplome.

Takmičarska komisija KSS je dostavila Izvod iz zapisnika sa sastanka koji je održan 29. septembra 2016. godine. Izvod iz zapisnika se nalazi u prilogu.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje saopštenje broj 17 za Kvalitetnu ligu RKS Istočne i Južne Srbije koje se vodi iz iste. Saopštenje je u prilogu.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje saopštenje broj 9 za takmičenje Drugi stepen - devojčice, koje se vodi iz iste. Saopštenje je u prilogu.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje saopštenje broj 17 za takmičenje Regionalna liga koje se vodi iz iste. Saopštenje je u prilogu.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje saopštenje broj 23 za takmičenje 1 MRL Istok koje se vodi iz iste. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Kancelarija Istočna Srbija objavljuje evidencije kazni i uplata i dostavljenih snimaka, kao i izveštaj datih koševa za 22. odigrano kolo u 1 MRL Istok.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje izmene termina i delegiranja za MK takmičenja koja se vode iz iste. Dokument je u prilogu.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje saopštenje broj 16 za Kvalitetnu ligu RKS Istočne i Južne Srbije koje se vodi iz iste. Saopštenje je u prilogu.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje saopštenje broj 8 za takmičenje Drugi stepen - devojčice, koje se vodi iz iste. Saopštenje je u prilogu.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje saopštenje broj 16 za takmičenje Regionalna liga koje se vodi iz iste. Saopštenje je u prilogu.

U SREDU 29.03.2017. godine u NIšu, održava se seminar za službena lica. Program seminara je sledeći:

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje saopštenje broj 20 za takmičenje 2 ŽLS Jug B koje se vodi iz iste. Saopštenje je u prilogu.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje evidenciju uplata kazni i izveštaj datih koševa u takmičenju 2 ŽLS Jug B koje se vodi iz iste. Evidencija i izveštaj su u prilogu.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje saopštenje broj 22 za takmičenje 1 MRL Istok koje se vodi iz iste. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Kancelarija Istočna Srbija objavljuje evidencije kazni i uplata i dostavljenih snimaka, kao i izveštaj datih koševa za 21. odigrano kolo u 1 MRL Istok.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje izmene termina i delegiranja za MK takmičenja koja se vode iz iste. Dokument je u prilogu.

U PETAK 24.03.2017. godine u Boru, održava se seminar za službena lica. Program seminara je sledeći:

U prilogu se nalaze odluke vanrednog prelaznog roka za igrače seniore koje je dostavila Takmičarska komisija KSS.

Takmičarska komisija KSS dostavila je odluke prelaznog roka 72 sata Superlige. Odluke su u prilogu. 

U prilogu se nalaze odluke vanrednog prelaznog roka za igrače seniore.

U NEDELJU 26.marta u Pirotu, u trajanju od 10 do 17h, u sali "Pedagoške" škole i OŠ "Vuk Karadžič" održaće se treći po redu Mini-basket festival. Pozivamo sve zainteresovane klubove da svoje selekcije prijave na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. najkasnije do srede 22.marta do 15.00 časova (prijava data u prilogu). Za sve dodatne informacije:

Nikola Ivković 065/22-77-666
Dušan Vasić 064/2-409-309
Bojan Golubovic 060/4-2222-77

Prema planu razvojno-selektivnog programa KSS u sezoni 2016/17. radi uvida u postojeći potencijal igračkog kadra održaće se kontrolni treninzi i selektivna okupljanja za igrače istočne i južne Srbije godišta 02,03,04 i 05 u planiranim terminima.Kontrolni treninzi će se održati u Aleksincu u sportskoj hali u subotu 25.03.2017 godine u sledećim terminima:

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje saopštenje broj 15 za Kvalitetnu ligu RKS Istočne i Južne Srbije koje se vodi iz iste. Saopštenje je u prilogu.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje saopštenje broj 7 za takmičenje Drugi stepen - devojčice, koje se vodi iz iste. Saopštenje je u prilogu.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje saopštenje broj 15 za takmičenje Regionalna liga koje se vodi iz iste. Saopštenje je u prilogu.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje saopštenje broj 19 za takmičenje 2 ŽLS Jug B koje se vodi iz iste. Saopštenje je u prilogu.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje evidenciju uplata kazni i izveštaj datih koševa u takmičenju 2 ŽLS Jug B koje se vodi iz iste. Evidencija i izveštaj su u prilogu.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje saopštenje broj 21 za takmičenje 1 MRL Istok koje se vodi iz iste. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Kancelarija Istočna Srbija objavljuje evidencije kazni i uplata i dostavljenih snimaka, kao i izveštaj datih koševa za 20. odigrano kolo u 1 MRL Istok.

U nedelju 5. marta 2017. godine, u sportskoj hali u Boljevcu, održan je drugi ovogodišnji Mini-basket festival u organizaciji košarkaškog kluba „Rtanj“ i tehničku podršku Regionalnog košarkaškog saveza istočne Srbije.
Manifestacija je okupila 7 klubova sa regiona istočne Srbije (KK Rtanj, KK Mladost Vesna, KK Negotin, KK Leda, KK Bin, KK Naisus i KK Basket Bor), koji su nastupili sa 15 selekcija, u dve uzrasne kategorije (2006. i 2007. godište).

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje izmene termina i delegiranja za MK takmičenja koja se vode iz iste. Dokument je u prilogu.

Sudijska komisija KSS objavljuje FIBA tumačenja pravila igre koja stupaju na snagu 01. marta 2017. godine. Pravila se nalaze u prilogu.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje saopštenje broj 14 za Kvalitetnu ligu RKS Istočne i Južne Srbije koje se vodi iz iste. Saopštenje je u prilogu.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje saopštenje broj 6 za takmičenje Drugi stepen - devojčice, koje se vodi iz iste. Saopštenje je u prilogu.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje saopštenje broj 14 za takmičenje Regionalna liga koje se vodi iz iste. Saopštenje je u prilogu.

Poštovani sportisti i sportski radnici,
Obaveštavamo Vas da će u okviru projekta BIOMEHANIČKA EFIKASNOST VRHUNSKIH SRPSKIH SPORTISTA biti organizovano BESPLATNO testiranje sportista u APRILU mesecu 2017., na najsavremenijoj opremi, jedinstvenoj u Srbiji. 

Prvi savezni trening za devojčice, održaće se u nedelju 19.03.2017. godine na DIF-u u Novom Sadu ( Lovćenska BB, pored Spensa ).

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje saopštenje broj 18 za takmičenje 2 ŽLS Jug B koje se vodi iz iste. Saopštenje je u prilogu.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje evidenciju uplata kazni i izveštaj datih koševa u takmičenju 2 ŽLS Jug B koje se vodi iz iste. Evidencija i izveštaj su u prilogu.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje saopštenje broj 20 za takmičenje 1 MRL Istok koje se vodi iz iste. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Kancelarija Istočna Srbija objavljuje evidencije kazni i uplata i dostavljenih snimaka, kao i izveštaj datih koševa za 19. odigrano kolo u 1 MRL Istok.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje raspored utakmica za II minibasket festival koji se održava u NEDELJU 05. marta 2017. godine u Boljevcu. Raspored se nalazi u prilogu.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje izmene termina i delegiranja za MK takmičenja koja se vode iz iste. Dokument je u prilogu.

 

U prilogu se nalaze odluke vanrednog prelaznog roka za igrače seniore. Još jednom obaveštavamo klubove da je potrebno da dostave stare licencne spiskove ekipa i dostave licencu igrača na uvid kancelariji kako bi mogli da podignu novi licencni spisak ekipe. Preuzimanje novog licencnog spiska u kancelariji RKS Istočna Srbija.

Košarkaški savez Srbije, Takmičarska komisija, su dostavili i objavili kalendar završnih turnira u mlađim kategorijama. Kalendar se nalazi u prilogu.

Posle izuzetne sezone 2016 u kojoj je takmičenje 3x3 Roda prvenstvo Srbije doživelo izuzetnu ekspanziju Košarkaški saveza Srbije najavljuje novu, po očekivanjima svih aktera, još bolju sezonu sa znatno većim brojem turnira, u više gradova , sa znatno više ekipa i igrača. Očekuje se da će predstojeća sezona u svim segmentima nadmašiti prethodnu i dodatno učvrstiti Srbiju kao najbolje rangiranu u sistemu FIBA 3x3 takmičenja.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje saopštenje broj 13 za Kvalitetnu ligu RKS Istočne i Južne Srbije koje se vodi iz iste. Saopštenje je u prilogu.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje saopštenje broj 5 za takmičenje Drugi stepen - devojčice, koje se vodi iz iste. Saopštenje je u prilogu.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje saopštenje broj 13 za takmičenje Regionalna liga koje se vodi iz iste. Saopštenje je u prilogu.