U prilogu se nalaze Pravila igre i Tumačenja pravila igre koja su u primeni od 31. januara 2019. godine.