Kancelarija južne Srbije objavljuje saopštenje broj 6 za Kvalitetnu ligu u kategoriji devojčica. Saopštenje se nalazi u prilogu.