Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje uputstva za klubove i regione koja su dospela od Takmičarske komisije KSS a u vezi sa Aprilskim prelaznim rokom. Termin redovnog aprilskog prelaznog roka je 24./25. april 2017. godine. Sve potrebne obrasce za prelazni rok možete naći na linku sajta RKSIS http://www.rksis.rs/dokumenta/obrasci .