U prilogu se nalaze Odluke sa sednice Upravnog odbora KSS, održane 09. marta 2021. godine. Molimo klubove da posebno obrate pažnju na Odluku vezanu za rokove za dobijanje Dozvole za sezonu.

Košarkaški savez Srbije je dostavio Odluke sa elektronske sednice Upravnog odbora koja je održana 11.12.2020. godine. Odluke se nalaze u prilogu.

Na 60-toj održanoj sednici Upravnog odbora Košarkaškog saveza Srbije, donete su odluke u prilogu. Odluke s eodnose na dodatni termin redovnog prelaznog roka "septembar", dodatni "72" sata za 1 MLS (KLS), vanredni prelazni rok posle odigranog prvog kola, popuna 2 ŽLS i 2MLS.

Košarkaški savez Srbije je dostavio Odluku Upravnog odbora o imenovanju komesara KSS takmičenja u sezoni 2020/2021. Odluka se nalazi u prilogu.