Sudijska komisija KSS objavljuje FIBA tumačenja pravila igre koja stupaju na snagu 01. marta 2017. godine. Pravila se nalaze u prilogu.