U prilogu se nalaze obrasci Molba igrača nekošarkaški transfer i Molba igrača košarkaški transfer. Obrasci se popunjavaju u slučaju prelaska maloletnog igrača van mesta prebivališta, po članu 57. Registracionog pravilnika.

U prilogu se nalaze Propozicije 3. muške regionalne lige.

Komisija za izdavanje Dozvola za sezonu je dostavila set dokumenata koje je potrebno popuniti i dostaviti, u zavisnosti od centra vođenja takmičenja, na odgovarajuću adresu. Rok za dostavu kompletne dokumentacije je 20. maj 2021. godine.

 U prilogu se nalaze obrasci za licenciranje ekipa mlađih kategorija. Za licenciranje je potrebno da klub dostavi kompletnu dokumentaciju koja podrazumeva: licencni spisak sa pečatom i potpisom, kartone igrača u bojama koje odgovaraju ovosezonskim godištima, lekarski pregled i za ovu sezonu, Izjava igrača COVID-19. Izjava igrača COVID-19 treba biti potipsana od strane svih osoba koje će se naći na licenci ekipe ( igrači, treneri, pratioci ). Molim klubove da na vreme regulišu svoje obaveze ka UKTS kako bi mogli nesmetano da urade licence ekipe.

Kancelarija RKS istočna Srbija objavljuje set dokumenata koji su potrebni za odigravanje utakmice. Novina u odnosu na prethodnu sezonu su COVID 19 izjave za igrače i pratioce, kao i za službena lica na utakmici. COVID 19 izjave su obavezna dokumentacija koja se dostavlja komesaru uz dokumentaciju.

Kancelarija RKS IS, iz koje se vode kvalifikacije za Roda/Triglav lige Srbije, objavljuje obrasce za licenciranje ekipa kao i OBAVEZNU izjavu igrača, trenera i pratilaca. Pored popunjenog obrasca za licenciranje, popunjenih kartona igrača i lekarskog pregleda, ove sezone je OBAVEZAN deo dokumentacije za licenciranje i Izjava igrača, trenera i pratilaca COVID 19 ( svi koji se nalaze na licencnom spisku ). Kompletnu dokumentaciju treba dostaviti komesaru Dušanu Vasiću na uvid u predviđenim terminima za licenciranje.

U prilogu se nalazi Izjava koju je potrebno da SVAKI igrač, trener i pratilac, koji će se naći na licencnom spisku ekipe, popuni i potpiše. Ova Izjava je sastavni deo dokumentacije za licenciranje ekipe za sezonu. Ostalu potrebnu dokumentaciju možete naći na linku http://www.rksis.rs/dokumenta/obrasci/2099-licenciranje-ekipa-1-mrl-i-1-zrl-09-09-2020 .

Licenciranje za takmičenja 1 MRL Istok kao i 1. ŽRL Jug 2, počinje od 14. septembra 2020. Klub je u obavezi da Komesaru takmičenja dostavi kompletnu i urednu dokumentaciju za licenciranje. Kompletna dokumentacija podrazumeva: popunjen obrazac za licenciranje sa potpisom i pečatom, lekarski pregled igrača, kartoni igrača sa slikom (odgovarajuća boja za godište igrača) kao i kopiju izvoda ili uplatnice za trenera ka UKTS.

U prilogu objavljujemo obrazac raskida ugovora.