U prilogu se nalaze Odluke o prelascima seniorskih igrača.

U prilogu se nalaze Odluke o prelascima seniorskih igrača.

U prilogu se nalaze Odluke o ABA liga prelascima igrača.

U prilogu se nalaze odluke seniorskog prelaznog roka, zaključno sa 23.02.2023. godine.

U prilogu se nalaze objedinjene odluke prelaznog roka seniorskih igrača na dan 10.02.2023. godine.

Odluke ABA prelaznog nalaze se u prilogu.

U prilogu se nalaze Odluke vanrednog prelaznog roka za seniore kao i Ino odlasci igrača.

U prilogu se nalaze objedinjene odluke prelaznog roka seniorskih igrača na dan 29.12.2022. godine. Ovim odlukama, zvanično je završen vanredni, seniorski, prelazni rok za sezonu 2022/2023.

U prilogu se nalaze Odluke Ino odlazaka igrača kao i ABA liga prelasci.

U prilogu se nalaze objedinjene odluke prelaznog roka mlađih kategorija na dan 29.12.2022. godine. Ovim odlukama, zvanično je završen MK prelazni rok za sezonu 2022/2023.