Delegiranje službenih lica po saopštenju broj 9 - devojčice, nalazi se u prilogu.

Saopštenje u konkurenciji košarkašica, broj 20, nalazi se u prilogu.

Saopštenje broj 9, kvalitetne lige za devojčice, takmičenja koje se vodi iz Kancelarije Južne Srbije, nalazi se u prilogu.

Delegiranje službenih lica po saopštenju broj 8 - devojčice, nalazi se u prilogu.

Saopštenje u konkurenciji košarkašica, broj 19, nalazi se u prilogu.

Saopštenje broj 8, kvalitetne lige za devojčice, takmičenja koje se vodi iz Kancelarije Južne Srbije, nalazi se u prilogu.

Delegiranje službenih lica po saopštenju broj 7 - devojčice, nalazi se u prilogu.

Saopštenje u konkurenciji košarkašica, broj 18, nalazi se u prilogu.

Saopštenje broj 7, kvalitetne lige za devojčice, takmičenja koje se vodi iz Kancelarije Južne Srbije, nalazi se u prilogu.

Delegiranje službenih lica po saopštenju broj 6 - devojčice, nalazi se u prilogu.