U prilogu se nalazi Saopštenju broj 11, za Kvalitetnu ligu devojčica, sa terminima utakmica.

U prilogu se nalaze termini i delegiranja po Saopštenju broj 10, za Kvalitetnu ligu devojčica.

U prilogu se nalazi Saopštenju broj 10, za Kvalitetnu ligu devojčica, sa terminima utakmica.

U prilogu se nalaze termini i delegiranja po Saopštenju broj 9, za Kvalitetnu ligu devojčica.

U prilogu se nalazi Saopštenju broj 9, za Kvalitetnu ligu devojčica, sa terminima utakmica.

U prilogu se nalaze termini i delegiranja po Saopštenju broj 8, za Kvalitetnu ligu devojčica.

U prilogu se nalazi Saopštenju broj 8, za Kvalitetnu ligu devojčica, sa terminima utakmica.

U prilogu se nalaze termini i delegiranja po Saopštenju broj 7, za Kvalitetnu ligu devojčica.

U prilogu se nalazi Saopštenju broj 7, za Kvalitetnu ligu devojčica, sa terminima utakmica.

U prilogu se nalaze termini i delegiranja po Saopštenju broj 6, za Kvalitetnu ligu devojčica.