Komesar takmičenja mlađih kategorija u ženskoj konkurenciji na regionu Istočna Srbija, objavljuje Saopštenje broj 6. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar takmičenja mlađih kategorija u ženskoj konkurenciji na regionu Istočna Srbija, objavljuje Saopštenje broj 5. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar takmičenja mlađih kategorija u ženskoj konkurenciji na regionu Istočna Srbija, objavljuje Saopštenje broj 4. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar takmičenja mlađih kategorija u ženskoj konkurenciji na regionu Istočna Srbija, objavljuje Saopštenje broj 3. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar takmičenja mlađih kategorija u ženskoj konkurenciji na regionu Istočna Srbija, objavljuje Saopštenje broj 2. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar takmičenja mlađih kategorija u ženskoj konkurenciji na regionu Istočna Srbija, objavljuje Saopštenje broj 1. Saopštenje se nalazi u prilogu.