Komesar MK takmičenja u ženskoj kategoriji, objavljuje saopštenje broj 7. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar MK takmičenja u ženskoj kategoriji, objavljuje saopštenje broj 6. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar MK takmičenja u ženskoj kategoriji, objavljuje saopštenje broj 5. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar MK takmičenja u ženskoj kategoriji, objavljuje saopštenje broj 4. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar MK takmičenja u ženskoj kategoriji, objavljuje saopštenje broj 3. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar MK takmičenja u ženskoj kategoriji, objavljuje saopštenje broj 2. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar MK takmičenja u ženskoj kategoriji, objavljuje saopštenje broj 1. Saopštenje se nalazi u prilogu.