Obavestenje u vezi sa Kvalitetnom ligom u konkurenciji devojčica, nalazi se u prilogu.

Saopštenje broj 9, takmičenja mlađih kategorija za devojčice, nalazi se u prilogu.

Saopštenje broj 8, takmičenja mlađih kategorija za devojčice, nalazi se u prilogu.

Obavestenje u vezi sa Kvalitetnom ligom u konkurenciji devojčica, nalazi se u prilogu.

Saopštenje broj 7, takmičenja mlađih kategorija za devojčice, nalazi se u prilogu.

Saopštenje broj 6, takmičenja mlađih kategorija za devojčice, nalazi se u prilogu.

Saopštenje broj 5, takmičenja mlađih kategorija za devojčice, nalazi se u prilogu.

Saopštenje broj 4, takmičenja mlađih kategorija za devojčice, nalazi se u prilogu.

Saopštenje broj 3, takmičenja mlađih kategorija za devojčice, nalazi se u prilogu.

Saopštenje broj 2, takmičenja mlađih kategorija za devojčice, nalazi se u prilogu.