Komesar MK takmičenja u ženskoj kategoriji, objavljuje saopštenje broj 17. Saopštenje se nalazi u prilogu.