Komesar 1. ŽRL Jug 2, objavljuje Izveštaj datih koševa u kolu, kao i finansijske obaveze klubova iz Saopštenja. Izveštaj i finansijske obaveze klubova se nalaze u prilogu.

Komesar 1. ženske regionale lige Jug 2, je posle održanog sastanka sa klubovima, i održanog žreba, dostavio Zapisnik sa sastanka, koji se nalazi u prilogu.

Sastanak klubova 1.ŽRL Jug 2 će se održati u Nišu, u ČETVRTAK 16.09.2021. godine, u 17:00 časova u prostorijama Mašinskog fakulteta, ul. Aleksandra Medvedeva 14 (sala na 4.spratu). Potreban materijal za sastanak kao i poziv se nalaze u prilogu.