Komesar 3. MRL Istok, objavljuje adresar klubova i delegata.

U prilogu se nalaze adresari službenih lica u sezoni 2023/24, a za takmičenje 1. muška regionalana liga, grupa Istok.

Adresar klubova 1. MRL Istok, u sezoni 2023/2024, nalazi se u prilogu.

Daljinar za lige 1. MRL Istok i 1. ŽRL Jug 2, se nalazi u prilogu.

Adresar klubova i delegata 3. MRL Istok, u sezoni 2023/2024, nalazi se u prilogu.