Komesar 3. MRL istok takmičenja, objavljuje saopštenje broj 8. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar 3. MRL istok takmičenja, objavljuje saopštenje broj 7. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar 3. MRL istok takmičenja, objavljuje saopštenje broj 6. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar 3. MRL istok takmičenja, objavljuje saopštenje broj 5. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar 3. MRL istok takmičenja, objavljuje saopštenje broj 4. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar 3. MRL istok takmičenja, objavljuje saopštenje broj 3. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar 3. MRL istok takmičenja, objavljuje saopštenje broj 2. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar 3. MRL istok takmičenja, objavljuje saopštenje broj 1. Saopštenje se nalazi u prilogu.