Komesar Mini Kupa Milan Ciga Vasojević, objavljuje Saopštenje broj 1. Saopštenje se nalazi u prilogu.