Službena pravila igre, sa prevodom, i tumačenja pravila, na engleskom, koja važe od 1. jula 2023. godine, nalaze se u prilogu.

Najnovija FIBA pravila igre za pomoćne sudije se nalaze u prilogu.

Komisija za takmičenje KSS je dostavila FIBA Pravila igre bela verzija koja je konačna i jedina važeća od 1. oktobra 2020. godine. Pravila igre se nalaze u prilogu.

Sudijska komisija KSS je dostavila Pravila igre 2020. Izmene su označene žutom bojom, dok je konačna verzija bez žuto markiranog teksta,već pripremljena i biće objavljena naredne nedelje.

U prilogu se nalaze Zvanična pravila igre 3x3 kao i Tumačenja koja važe od 2019 godine.

Sudijska komisija je dostavila prevod FIBA pravila o lažiranju greške i dopunu tumačenja službenih pravila igre. Prevodi su u prilogu.

Takmičarska komisija KSS je dostavila objašnjenje o pravilima igre za pionire i pionirke. Objašnjenje je u prilogu.