Takmičarska komisija KSS je dostavila set dokumenata koji je potreban za izdavanje dozvole za sezonu klubovima. Poslednji rok za dostavu dokumentacije je 20. maj 2019. godine. U prilogu se nalaze sledeći dokumenti:

01.Poziv klubovima , je ujedno i poziv da se pripreme za proces koji ih očekuje
02.Poslovnik o radu Komisije stupa na snagu nakon Usvajanja od strane UO KSS
03.Zahtev za izdavanje Dozvole za sezonu i odobrenje prijave za takmičenje je obrazac koji klubovi popunjuju
04,05,06 su obrasci koje takođe popunjava klub
07.Predlog sporazuma oko dugovanja, jer od ove sezone se primenjuje i finsijski fair play
08.Pravila ponašanja u sportskom objektu je dokument koji predlažemo klubovima da popune u delu gde je predviđeno da ide ime kluba i da isti istaknu u Hali u kojoj odigravaju utakmice 
09.Dozvola za sezonu , je Izvod iz Pravilnika o takmičenju koji je sa izmenama i dopunama usvojila Skupština KSS 24.02.2019. godine.( posebno pažnju obratiti na član 37 , 38 i 39.O Prijava za takmičenje u 4.i 5. rangu muškog takmičenja odlučuje Takmičarski organ Komesar , kao i u 3. i 4. rangu ženskog takmičenja.
10.Odluka UO KSS o roku i visini taksi