Komisija za izdavanje Dozvola za sezonu je dostavila set dokumenata koje je potrebno popuniti i dostaviti, u zavisnosti od centra vođenja takmičenja, na odgovarajuću adresu. Rok za dostavu kompletne dokumentacije je 20. maj 2021. godine.