U prilogu se nalazi predlog organizacije letnje lige, obrazac prijave ekipa, odluke o nadležnostima za delegiranjem i vođenjem Takmičenja. Obratiti pažnju na rok za prijavu ekipa za učešće u LSL.