U prilogu se nalaze Pravilnik o takmičenju i Registracioni pravilnik Košarkaškog saveza Srbije, koji uređuju sva takmičenja koja su u ingerenciji Košarkaškog saveza Srbije.
U Registracionim pravilniku, član 103, definisan je broj starijih igrača ( igrači preko 27 ili 30 godina ) koji mogu biti licencirani od sezone 2022/2023, u muškim takmičenjima.

Propozicije takmičenja 3. muške regionalne lige za sezonu 2022, se nalaze u prilogu.

Takmičarska komisija KSS je dostavila Dodatno tumačenje propozicija i taj dokument se nalazi u prilogu.

Takmičarska komisija KSS je dostavila Dodatno tumačenje Propizicija koje se nalazi u prilogu.

Takmičarska komisija KSSa je dostavila pravilnike o sudijama i delegatima, pravilnik o ispitima i kategorizaciji sudija, kao i pravilnik o ponašanju službenih lica. Pravilnike još jednom objavljujemo.