Adresar klubova 1. MRL Istok, u sezoni 2023/2024, nalazi se u prilogu.

Zapisnik sa sastanka klubova 1. MRL Istok, koji je dostavio Komesar takmičenja, nalazi se u prilogu.

Saopštenje broj 1, Prvog stepena KUP takmičenja u muškoj konkurenciji, nalazi se u prilogu.

Sastanak klubova 1MRL Istok je zakazan za 14. septembar u velikoj sali hotela New City, sa početkom u 18.45 časova. Pored poziva za sastanak, u prilogu se nalazi i kalendar takmičenja, Berger parovi kao i obrazac za licenciranje. Molimo klubove da u što skorijem roku dostave kompletnu dokumentaciju za licenciranje ( sken obrasca za licenciranje, lekarskog pregleda kao i kartone igrača sa važećim bojama licenci igrača, kao i da regulišu status trenera sa UKTS ).