Komisija za takmičenje dostavlja završne tabele zimskih seniorskih liga u takmičarskoj sezoni 2021/2022. Tabele se nalaze u prilogu.

Takmičarska komisija Košarkaškog saveza Srbije je dostavila početne tabele Letnjih seniorskih liga. Tabele se nalaze u prilogu.

Klubovi koji žele da se takmiče u sezoni 2022/2023. u takmičenjima koja se vode iz kancelarije Regiona istočna Srbija, moraju da dobiju Odobrenje za takmičenje od Komisije RKS IS. Rok za dostavu kompletne dokumentacije je 20. maj 2022. godine. Dokumentacija se predaje lično u papiru ili putem pošte na adresu Nikole Pašića 16 / 8, Niš. Do istog roka treba i izmiriti sva dugovanja prema Košarkaškom savezu Srbije, matičnim regionima i regionima u čijim takmičenjima su učestvovali. 
Pored dokumentacije u prilogu, obavezna je i dokumentacija iz dela 5, obrasca broj 3.
Za sva dodatna pitanja, Kancelarija vam stoji na usluzi.

Takmičarska komisija KSS je dostavila Odluku o objedinjenju lista sudija 1MRL istok i 2 MRL istok kao i objedinjenju liste delegata 2 MRL istok i 1 ŽRL jug 2. Odluka se nalazi u prilogu.

Takmičarska komisija KSS je dostavila Odluke o nadležnostima delegiranja kao i vođenja takmičenja. Odluke su u prilogu.

Komisija za Takmičenja, Potpredsednik, je još jednom dao tumačenje o pravu nastupa MK klubova u MK takmičenjima u organizaciji Košarkaškog saveza Srbije. Tumačenje se nalazi u prilogu.

Takmičarska komisija je dostavila spisak potrebnih dokumenata za zamenu ranga takmičenja kao datum do kog može da se izvrši zamena. Dokumenta se nalaze u prilogu.

FIBA je usvojila nove Propise koji su stupili na snagu 5. Jula 2017. godine, čiji celovit tekst možete preuzeti na: http://www.fiba.com/internal-regulations/book3/players-and-officials.pdf. Pored izmena, FIBA je ustanovila NOVO PRAVILO za prve registracije igrača - stranaca, a iz naše dosadašnje prakse i iskustva - i igrače koji su rođeni u inostranstvu, posebno u BiH ili Crnoj Gori, a imaju državljanstvo Republike Srbije. Detaljnije uputstvo i obrazac se nalaze u prilogu.