Komisija za takmičenja je dostavila pregled završnih tabela zimskih seniorskih takmičenja u sezoni 2022/2023. Tabela se nalazi u prilogu.

 Na elektronskoj sednici Komisije za takmičenje, koja je održana 12. aprila 2023. godine, donešene su odluke koje se nalaze u prilogu.

Za učešće u sezonu 2023/2024, svi klubovi su u obavezi da imaju izdatu Dozvolu/Odobrenje od nadležne komisije. Rok za dostavu potrebne i kompletne dokumentacije klubova, putem pošte, je 22. maj 2023. Pored kompletne i uredno popunjene dokumentacije, potrebno je i izmiriti sva dugovanja koja klub ima prema Košarkaškom savezu Srbije i Regionalnim savezima.
Sva potrebna dokumentacija, se nalazi u prilogu.

Na sastanku Takmičarske komisije, donete su sledeće odluke i zaključci, koje se nalaze u prilogu.

 Konkurs i obrazac prijave za polufinalne MK turnire u konkurenciji pionira, u sezoni 2022/2023. nalazi se u prilogu.

Takmičarska komisija KSS je dostavila uslove konkursa za organizaciju finalnih turnira mlađih kategorija, u sezoni 2022/2023, kao i obrazac prijate. Uslovi i obrazac se nalaze u prilogu.

Na sastanku Takmičarske komisije, donete su sledeće odluke i zaključci, koje se nalaze u prilogu.

U prilogu se nalazi Odluka o visini boda u sezoni 2022/2023, kao i tabela članarina za klubove po rangu takmičenja. I ako je tabela iz 2019, tabela je važeća i u sezoni 2022/2023.