Takmičarska komisija KSS je dostavila dokumente sa potrebnim informacijama u vezi Letnje seniorske lige 2017. Dokumenta su u prilogu.