Saopštenje broj 5, play off 1ŽRL Jug, nalazi se u prilogu.

Saopštenje broj 4, play off 1ŽRL Jug, nalazi se u prilogu.

Saopštenje broj 3, play off 1ŽRL Jug, nalazi se u prilogu.

Saopštenje broj 2, play off 1ŽRL Jug, nalazi se u prilogu.

Saopštenje broj 1, play off 1ŽRL Jug, nalazi se u prilogu.

Komesar 1. ženske regionalne lige, grupa jug 2, objavljuje saopštenje broj 14. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar 1. ženske regionalne lige, grupa jug 2, objavljuje saopštenje broj 13. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar 1. ženske regionalne lige, grupa jug 2, objavljuje saopštenje broj 12. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar 1. ženske regionalne lige, grupa jug 2, objavljuje saopštenje broj 11. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar 1. ženske regionalne lige, grupa jug 2, objavljuje saopštenje broj 10. Saopštenje se nalazi u prilogu.