Komesar 1. ŽRL Jug play off, objavljuje saopštenje broj 1. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar 1. ženske regionalne lige, grupa Jug 2, objavljuje saopštenje broj 17. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar 1. ženske regionalne lige, grupa Jug 2, objavljuje saopštenje broj 16. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar 1. ženske regionalne lige, grupa Jug 2, objavljuje saopštenje broj 15. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar 1. ženske regionalne lige, grupa Jug 2, objavljuje saopštenje broj 14. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar 1. ženske regionalne lige, grupa Jug 2, objavljuje saopštenje broj 13. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar 1. ženske regionalne lige, grupa Jug 2, objavljuje saopštenje broj 12. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar 1. ženske regionalne lige, grupa Jug 2, objavljuje saopštenje broj 11. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar 1. ženske regionalne lige, grupa Jug 2, objavljuje saopštenje broj 10. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar 1. ženske regionalne lige, grupa Jug 2, objavljuje saopštenje broj 9. Saopštenje se nalazi u prilogu.