Komesar 1. ženske regionalne lige, grupa jug 2, objavljuje saopštenje broj 10. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar 1. ženske regionalne lige, grupa jug 2, objavljuje saopštenje broj 9. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar 1. ženske regionalne lige, grupa jug 2, objavljuje saopštenje broj 8. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar 1. ženske regionalne lige, grupa jug 2, objavljuje saopštenje broj 7. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar 1. ženske regionalne lige, grupa jug 2, objavljuje saopštenje broj 6. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar 1. ženske regionalne lige, grupa jug 2, objavljuje saopštenje broj 5. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar 1. ženske regionalne lige, grupa jug 2, objavljuje saopštenje broj 4. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar 1. ženske regionalne lige, grupa jug 2, objavljuje saopštenje broj 3. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar 1. ženske regionalne lige, grupa jug 2, objavljuje saopštenje broj 2. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar 1. ženske regionalne lige, grupa jug 2, objavljuje saopštenje broj 1. Saopštenje se nalazi u prilogu.