Komesar MK takmičenja u ženskoj kategoriji, objavljuje saopštenje broj 16. Saopštenje se nalazi u prilogu.