Komesar 1. muške regionalne lige grupa istok objavljuje Saopštenje broj 25. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar 1. muške regionalne lige grupa istok objavljuje Saopštenje broj 24. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar 1. muške regionalne lige grupa istok objavljuje Saopštenje broj 23. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar 1. muške regionalne lige grupa istok objavljuje Saopštenje broj 22. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar 1. muške regionalne lige grupa istok objavljuje Saopštenje broj 21. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar 1. muške regionalne lige grupa istok objavljuje Saopštenje broj 20. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar 1. muške regionalne lige grupa istok objavljuje Saopštenje broj 19. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar 1. muške regionalne lige grupa istok objavljuje Saopštenje broj 18. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar 1. muške regionalne lige grupa istok objavljuje Saopštenje broj 17. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar 1. muške regionalne lige grupa istok objavljuje Saopštenje broj 16. Saopštenje se nalazi u prilogu.