Saopštenje broj 2, Prvog stepena KUP takmičenja u muškoj konkurenciji, nalazi se u prilogu.

Komesar 1. MRL Istok, objavljuje saopštenje broj 1. Saopštenje se nalazi u prilogu.