U prilogu se nalaze Prvostepene odluke redovnog aprilskog roka na koje je rok žalbe 8 dana.

U prilogu se nalazi spisak prispelih prelazaka za redovni aprilski prelazni rok. Takmičarska komisija će objaviti prvostepene i drugostepene odluke koje će biti konačne.

U prilogu se nalazi uputstvo za redovni aprilski prelazni rok koje je dostavila Takmičarska komisija KSS.

Takmičarska komisija je dostavila odluku o prelasku igrača. Odluku objavljujemo u prilogu.

Takmičarska komisija KSS je dostavila odluke vanrednog prelaznog roka za seniore kao i MK KSS prelaske. Spisak prelazaka se nalazi u prilogu.

Takmičarska komisija KSS je dostavila odluke vanrednog prelaznog roka za seniore kao i MK KSS prelaske. Spisak prelazaka se nalazi u prilogu.

U prilogu se nalazi Odluka prelazaka mlađih kategorija Međuregionalnih liga.

Takmičarska komisija KSS je dostavila odluke vanrednog prelaznog roka za seniore kao i MK KSS prelaske. Spisak prelazaka se nalazi u prilogu.