Takmičarska komisija KSS je dostavila odluke vanrednog prelaznog roka. Spisak prelazaka se nalazi u prilogu.

Takmičarska komisija KSS je dostavila odluke vanrednog prelaznog roka. Spisak prelazaka se nalazi u prilogu.

Takmičarska komisija KSS je dostavila odluke vanrednog prelaznog roka. Spisak prelazaka se nalazi u prilogu.

Takmičarska komisija KSS je dostavila odluke vanrednog prelaznog roka. Spisak prelazaka se nalazi u prilogu.

Takmičarska komisija KSS je dostavila konačne Odluke Vanrednog prelaznog roka za MK KSS od14.11.2017. godine. Odluke su u prilogu.

Takmičarska komisija KSS je dostavila Odluke Vanrednog prelaznog roka za MK KSS - 14.11.2017. godine.
Obaveštavamo klubove da imaju DOPUNSKI rok do SREDE 22.11.2017. godine do 12.00 časova, da dostave KT KSS kompletiranu dokumentaciju (dokumentacija mora da stigne, a ne da bude poslata do navedenog roka).

Takmičarska komisija KSS je dostavila ISPRAVKU odluke vanrednog prelaznog roka. Spisak prelazaka se nalazi u prilogu. 

Takmičarska komisija KSS je dostavila odluke vanrednog prelaznog roka. Spisak prelazaka se nalazi u prilogu.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje spisak prispelih zahteva za prelazak MK igrača u vanrednom prelaznom roku. Spisak se nalazi u prilogu.

Takmičarska komisija KSS je dostavila odluke vanrednog prelaznog roka. Spisak prelazaka se nalazi u prilogu.