U prilogu se nalaze Odluke vanrednog prelaznog roka, kako za seniore, tako i za MK igrače u Jedinstvenim i Međuregionalnim ligama.

U prilogu objavljujemo Odluku Takmičarske komisije a vezanu za vanredni prelazni rok igrača mađih kategorija, kvalitetnih liga KSSa.

U prilogu se nalaze Odluke vanrednog prelaznog roka, kako za seniore, tako i za MK igrače u Jedinstvenim i Međuregionalnim ligama.

U prilogu se nalaze Odluke vanrednog prelaznog roka, kako za seniore, tako i za MK igrače u Jedinstvenim i Međuregionalnim ligama.

U prilogu se nalaze Odluke vanrednog prelaznog roka, kako za seniore, tako i za MK igrače u Jedinstvenim i Međuregionalnim ligama.

U prilogu se nalaze Odluke vanrednog prelaznog roka, kako za seniore, tako i za MK igrače u Jedinstvenim i Međuregionalnim ligama.

U prilogu se nalaze Odluke vanrednog prelaznog roka, kako za seniore, tako i za MK igrače u Jedinstvenim i Međuregionalnim ligama.

Takmičarska komisija je dostavila Odluke vanrednog prelaznog. Odluke se nalaze u prilogu.

Takmičarska komisija je dostavila Odluke vanrednog prelaznog. Odluke se nalaze u prilogu.

Takmičarska komisija KSS je dostavila Uslove MK vanrednog prelaznog roka. Molimo vas da dobro pročitate i obratite pažnju koje MK lige imaju pravo na koliko prelazaka i gde se dostavlja dokumentacija prelaska, do koliko sati. Na linku http://www.rksis.rs/prelazni-rok/1708-prelazni-rok-uputstvo-i-obrasci-molbe-21-08-2019 možete naći obrasce molbi za prelaske van mesta prebivališta a na linku http://www.rksis.rs/dokumenta/obrasci/1189-tk-novi-obrazac-pristupnice-prebivaliste-dvojna-i-izjava-07-06-2018 obrazac pristupnice. Uputstvo sa svim potrebnim informacijama se nalazi u prilogu.