Na osnovu člana 40. i 41. Registracionog pravilnika, Komisija za takmičenje KSS donosi drugostepene odluke u aprilskom prelaznom roku. Protiv ovih odluka nije dozvoljena žalba.

Na osnovu članova 40. i 42. Registracionog pravilnika KSS, Komisija za takmičenje KSS donosi odluku o prelascima igrača u Aprilskom prelaznom roku.
Pouka o pravnom leku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba stalnoj sportskoj arbitraži Olimpijskog komiteta Srbije u roku od 8 dana od dana objavljivanja ove odluke, uz dokaz o plaćenoj taksi u visini od 600 bodova, a preko Komisije za takmičenje KSS.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje spisak prispelih zahteva u redovnom aprilskom prelaznom roku. Takmičarksa komisija će dostaviti spisak ODOBRENIH prelazaka. Spisak je u prilogu.

Takmičarska komisija KSS je dostavila uputstvo kao i rokove za Aprilski prelazni rok, godišta i boje licenci. Dokumenta su u prilogu.

Takmičarska komisija KSS je dostavila odluke vanrednog prelaznog roka. Spisak prelazaka se nalazi u prilogu.

Obaveštavamo sve klubove sa seniorskim selekcijama da je poslednji dan VANREDNOG PRELAZNOG ROKA, četvrtak 28.12.2017. godine, i da se licencni spiskovi moraju AŽURIRATI/IZMENITI najkasnije 29.12.2017. godine. Nakon toga neće biti moguće vršenje ikakvih promena na licencnim spiskovima.

Takmičarska komisija KSS je dostavila odluke vanrednog prelaznog roka. Spisak prelazaka se nalazi u prilogu.

Takmičarska komisija KSS je dostavila odluke vanrednog prelaznog roka. Spisak prelazaka se nalazi u prilogu.

Takmičarska komisija KSS je dostavila odluke vanrednog prelaznog roka. Spisak prelazaka se nalazi u prilogu.

Takmičarska komisija KSS je dostavila odluke vanrednog prelaznog roka. Spisak prelazaka se nalazi u prilogu.