Takmičarska komisija KSS je dostavila uputstvo kao i rokove za Aprilski prelazni rok, godišta i boje licenci. Dokumenta su u prilogu.

Takmičarska komisija KSS je dostavila odluke vanrednog prelaznog roka. Spisak prelazaka se nalazi u prilogu.

Obaveštavamo sve klubove sa seniorskim selekcijama da je poslednji dan VANREDNOG PRELAZNOG ROKA, četvrtak 28.12.2017. godine, i da se licencni spiskovi moraju AŽURIRATI/IZMENITI najkasnije 29.12.2017. godine. Nakon toga neće biti moguće vršenje ikakvih promena na licencnim spiskovima.

Takmičarska komisija KSS je dostavila odluke vanrednog prelaznog roka. Spisak prelazaka se nalazi u prilogu.

Takmičarska komisija KSS je dostavila odluke vanrednog prelaznog roka. Spisak prelazaka se nalazi u prilogu.

Takmičarska komisija KSS je dostavila odluke vanrednog prelaznog roka. Spisak prelazaka se nalazi u prilogu.

Takmičarska komisija KSS je dostavila odluke vanrednog prelaznog roka. Spisak prelazaka se nalazi u prilogu.

Takmičarska komisija KSS je dostavila odluke vanrednog prelaznog roka. Spisak prelazaka se nalazi u prilogu.

Takmičarska komisija KSS je dostavila konačne Odluke Vanrednog prelaznog roka za MK KSS od14.11.2017. godine. Odluke su u prilogu.

Takmičarska komisija KSS je dostavila Odluke Vanrednog prelaznog roka za MK KSS - 14.11.2017. godine.
Obaveštavamo klubove da imaju DOPUNSKI rok do SREDE 22.11.2017. godine do 12.00 časova, da dostave KT KSS kompletiranu dokumentaciju (dokumentacija mora da stigne, a ne da bude poslata do navedenog roka).