Takmičarska komisija KSS je dostavila obrazac ugovora o profesionalnom angažovanju igrača. Ugovor se nalazi u prilogu.

Košarkaški savez Srbije je dostavio obrasce za tipske ugovore o profesionalnom, stipendijskom i amaterskom angažovanju igrača. Obrasci ugovora se nalaze u prilogu.

Komesar 1. ženske regionalne lige jug 2 je dostavio sve potrebne informacije, raspored kao i obrazac za licenciranje ekipa. Molimo klubove da ispoštuju termine licenciranja ( od 11.00 do 16.00 časova svakog radnog dana ) kako bi smo sve završili u predviđenom roku i kako bi utakmice mogle nesmetano da se odigraju. Sva dokumenta, kao i obrazac se nalaze u prilogu.

Komesar 1. muške regionalne lige istok je dostavio sve potrebne informacije, raspored kao i obrazac za licenciranje ekipa. Molimo klubove da ispoštuju termine licenciranja ( od 11.00 do 16.00 časova svakog radnog dana ) kako bi smo sve završili u predviđenom roku i kako bi utakmice mogle nesmetano da se odigraju. Sva dokumenta, kao i obrazac se nalaze u prilogu.

Takmičarska komisija KSS je dostavila obrasce za potvrdu/prijavu u KUP takmičenja. Potrebno je da popunjene obrasce dostavite nadležnim kancelarijama. Obrasci su u prilogu.

U prilogu se nalaze potvrde/prijave za učešće u muškim seniorskim takmičenjima KSSa. Potrebno je da popunjene obrasce dostavite u predviđenom roku kancelarijama koje vode takmičenje. 

RKS Istočna Srbija objavljuje obrasce za potvrdu/prijavu ženskih seniorskih takmičenja u okviru KSSa. Popunjene obrasce je potrebno dostaviti u predviđenom roku kancelarijama koje vode takmičenja. Obrasci su u prilogu.