Košarkaški savez Srbije je dostavio prečišćen tekst Pravilnika o takmičenju, sa izmenama i dopunama koje su usvojene na Skupštini 30. juna 2020. Pravilnik se nalazi u prilogu.

U prilogu objavljujemo Odluke Skupštine Košarkaškog saveza Srbije koja je održana 30. juna 2020. godine a odnose se na izmene i dopune Pravilnika o takmičenju KSS kao i verifikacija Odluke Upravnog odbora KSS a u vezi sa organizacijom takmičenja za vreme trajanja pandemije Covid 19. Odluke se nalaze u prilogu.

Objavljujemo propozicije KUP takmičenja u sezoni 2019/2020. Propozicije se nalaze u prilogu.

Upravni odbor KSSa je usvoji propozicije nacionalnih liga za sezonu 2019/2020. U prilogu se nalaze propozicije 1 ŽLS, 2 MLS i 2 ŽLS.

Upravni odbor KSSa je usvojio Poslovnik o radu Komisije sa izdavanje dozvola za sezonu. U prilogu.

U prilogu se nalaze Propozicije 3. MRL za sezonu 2019/2020.

Košarkaški savez Srbije je dostavio Registracioni i Pravilnik o takmicenju koji su usvojeni na poslednjoj sednici Skupštine KSS. Dokumenta u prilogu.