Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje spisak prispelih zahteva za prelazak MK igrača u vanrednom prelaznom roku za regionalnu ligu. Licenciranje će biti izvršeno odmah pri objavljivanju Odluke o ostvarenim prelascima od strane TK. Spisak se nalazi u prilogu.

Takmičarska komisija KSS je dostavila odluke vanrednog prelaznog roka za seniore kao i MK KSS prelaske. Spisak prelazaka se nalazi u prilogu.

Takmičarkska komisija KSS je dostavila odluke VPR MK za KSS lige kao i za Međuregionalne lige. Odluke se nalaze u prilogu.

Takmičarska komisija KSS je dostavila odluke vanrednog prelaznog roka. Spisak prelazaka se nalazi u prilogu.

Takmičarska komisija KSS je dostavila uputstvo kao i termine MK vanrednog prelaznog roka. Jedan od uslova je i da klub, koji koristi VPR, je bez dugovanja po svim osnovama. Ženska godišta u takmičarskoj sezoni , koja su ove sezone usklađena sa muškim,  možete naći na linku http://www.rksis.rs/attachments/article/1168/Odluke%20UO%20KSS%2023052018.pdf , pravila licenciranja MK ekipa na linku http://www.rksis.rs/attachments/article/1209/09_Licenciranje%20mk%20ekipa%202018_2019.pdf , obrazac pristupnice na linku http://www.rksis.rs/dokumenta/obrasci/1189-tk-novi-obrazac-pristupnice-prebivaliste-dvojna-i-izjava-07-06-2018 . Sva ostala potrebna dokumentacija se nalazi u prilogu.

U prilogu se nalazi dopuna Odluke vanrednog prelaznog roka za seniore.

Prilozi:
Preuzmi ovaj dokument (VPR 01112018.pdf)VPR 01112018.pdf

Takmičarska komisija KSS je dostavila odluke vanrednog prelaznog roka. Spisak prelazaka se nalazi u prilogu.

Prilozi:
Preuzmi ovaj dokument (VPR 01112018.pdf)VPR 01112018.pdf

Takmičarska komisija KSS je dostavila odluke vanrednog prelaznog roka. Spisak prelazaka se nalazi u prilogu.

Prilozi:
Preuzmi ovaj dokument (VPR 25102018.pdf)VPR 25102018.pdf