Objavljujemo dopunu vanrednog prelaznog roka. Odluke su u prilogu.

Prilozi:
Preuzmi ovaj dokument (VPR 18102018.pdf)VPR 18102018.pdf

Takmičarska komisija KSS je dostavila odluke vanrednog prelaznog roka. Spisak prelazaka se nalazi u prilogu.

Objavljujemo dopunu vanrednog prelaznog roka. Odluke su u prilogu.

Prilozi:
Preuzmi ovaj dokument (VPR 11102018.pdf)VPR 11102018.pdf

Takmičarska komisija KSS je dostavila odluke vanrednog prelaznog roka. Molimo klubove da preuzmu izmenjene licencne spiskove. Spisak prelazaka se nalazi u prilogu.

Prilozi:
Preuzmi ovaj dokument (VPR_11102018.pdf)VPR_11102018.pdf

Takmičarska komisija KSS je dostavila odluke vanrednog prelaznog roka. Molimo klubove da preuzmu izmenjene licencne spiskove. Spisak prelazaka se nalazi u prilogu.

Prilozi:
Preuzmi ovaj dokument (VPR_04102018.pdf)VPR_04102018.pdf

Takmičarska komisija je dostavila uputstvo za vanredni prelazni rok koji počinje po odigravanju prvog kola seniorske ekipe. Pored uputstva, dostavljen je i obrazac koji mora biti popunjen i dostavljen uz pristupnicu od strane igrača koji dolazi u ekipu nacionalnog takmičenja ali i iz inostranstva. Uputstvo i izjava su u prilogu.

Redovni prelazni rok (“72 SATA”) 2018, za klubove PRVE MUŠKE LIGE SRBIJE (1.MLS) u sezoni 2018/2019 je u toku i traje do SREDE 03. Oktobra 2018 do 14.00 sati. Redovni prelazni rok “72 SATA” mogu da koriste igrači koji nisu koristili redovni prelazni rok 2018 (april ili septembar). Klubovi mogu da dovedu TRI igrača u redovnom prelaznom roku “72 SATA” 2018. Odluka je u prilogu.

Klubovi su u obavezi da shodno Zakonu o sportu  i članu 57 Registracionog pravilnika,  potpišu ugovore sa igračima, koji su bili jedan od uslova za odobrenje prelaska po molbi UO KSS. Ugovore treba dostaviti, potpisane i overene od strane javnog beleznika. Ugovori se dostavljaju regionalnim kancelarijama, koje su u obavezi da ih onda proslede KSS-u.
Razlog za ovo je tehničke prirode, kako bi igrači mogli da budu licencirani, jer je to uslov za licenciranje.

Takmičarksa komisija KSS je dostavila spisak odobrenik prelazaka u redovnom septembarskom prelaznom roku. Spisak prelazaka se nalazi u prilogu.

Takmičarska komisija KSS je dostavila Prvostepene odluke redovnog septembarskog prelaznog roka. Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od objavljivanja, stalnoj sportskoj arbitraži Olimpijskog Komiteta Srbije, preko KT KSS uz dokaz o plaćenoj taksi i visini od 600 bodova. Ukoliko je prilikom objavljivanja prelaska igrača došlo do tehničke greške, zainteresovana strana može da izjavi prigovor u roku od 8 dana od objavljivanja.
Molbe UO KSS koje su podnete na osnovu člana 57 a tiču se prelazaka van mesta prebivališta igrača, biće naknadno razmatrane na prvoj sledećoj sednici UO KSS. Spisak se nalazi u prilogu.