Spisak pomoćnih sudija koji su pohađali obuku i položili predviđeni test za sticanje zvanja pomoćni sudija se nalazi u prilogu.

Sudijski poverenik Istočne Srbije, poziva sudije koje nisu položile testiranje u septembru da dodju na novozakazano testiranje kako bi mogli da se bave sudijskim poslom u ovoj sezoni. Satnica sa mestom održavanja kao i spisak pozvanih sudija, nalazi se u prilogu.

Regionalni koordinator za suđenje na regionu Istočna Srbija je dostavio Izveštaj sa testiranja sudija regionalnih liga i MK lige Istočne Srbije koje je održano 24. septembra u Nišu. Svi kandidati koji su iz neopravdanih razloga odsustvovali sa seminara i testiranja dužni su da do PETKA 29.09.2017. godine u pismenoj formi dostave razloge nedolaska kao i da li žele da nastave sa suđenjem u narednoj sezoni. Obrazloženje dostaviti na e- mail adrese Regionalnih koordinatora. Izveštaj se nalazi u prilogu.

Obaveštavaju se svi kandidati koji su od strane klubova predloženi za obavljanje funkcije pomoćnih sudija u sezoni 2017/2018 sa teritorija : Bora, Boljevca, Zaječara, Knjaževca, Kladova, Negotina i Majdanpeka da će seminar i Test iz poznavanja Pravila igre biti održan u Boru u Sportskom centru, dana 16.09.2017. godine (subota) sa početkom u 11,00 sati.
Još jednom molimo sve klubove da obaveste svoje kandidate da je prisustvo seminaru OBAVEZNO i da kandidati koji ne budu polagali Test iz poznavanja Pravila košarkaške igre neće moći obavljati dužnost pomoćih sudija u sezoni 2107/2018.

Sudijski poverenik regiona Istočna Srbija poziva sudije i delegate seniorskih liga Istok i Jug kao i MK liga Istok na SEMINAR I TESTIRANJE pred sezonu 2017/2018. godine. Poziv sa spiskom pozvanih službenih lica se nalazi u prilogu.

Sudijska komisija KSS je dostavila FIBA predsezonski plan treninga za sudije. Plan je u prilogu.

Sudijski poverenik RKS Istočne Srbije je dostavio poziv za seminar i testiranje službenih lica sa satnicom, programom i mestom održavanja. Poziv se nalazi u prilogu.

U okviru priprema i organizovanja eduktivnih seminara sudija i pomoćnih sudija u saradnji sa Kancelarijom RKSIS biće održani seminari i ispiti i za pomoćne sudije prema planu i programu koji će biti naknadno dostavljen. 
Molimo sve klubove da najkasnije do PETKA 01.09.2017. godine Kancelariji RKSIS-a dostave imena najmanje 5 kandidata koji će obavljati dužnost pomoćnih sudija na utakmicama koje vaši klubovi igraju u okviru svih takmičenja u nadležnosti KSS i RKSIS.

Sudijska komisija KSS je dostavila obaveštenje o formiranju lista sudija za sezonu 2017/2018. godine. Obaveštenje se nalazi u prilogu.