U subotu 15. septembra je održan seminar i testiranje sudija 2. MLS, 1. MRL Istok, 2. MRL Istok kao i MK liga Istočne Srbije. Seminar je održao predsednik sudijske komisije Miodrag Ličina. Spisak sudija sa rezultatima, regionalnih i MK liga, se nalazi u prilogu.

Komesar mlađih kategorija regiona Istočne Srbije poziva delegate sa spiska na predsezonski seminar i testiranje. Seminar i testiranje se održavaju u subotu 15. septembra u amfiteatru na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu, ul. Čarnojeviča 10, sa početkom u 12.30 časova. Spisak pozvanih delegata se nalazi u prilogu.

Sudijski koordinator regiona Istočna Srbija je dostavio poziv sa spiskom pozvanih sudija za seminar i testiranje pred sezonu. Spisak se nalazi u prilogu.

Sudijska komisija KSS je dostavila prezentaciju u vezi sa izmenama Pravila igre u nadi da će na taj način pomoći da se svi akteri utakmica što bolje spreme za predstojeću sezonu. Prezentacija je u prilogu.

Sudijska komisija KSSa je dostavila pozive za seminar i testiranja sudija 2 MLS, 1 MRL Istok, 2 MRL Istok i mlađih kategorija pred sezonu. Seminar i testiranje će se održati u Nišu 15. septembra. Poziv se nalazi u prilogu.

U prilogu objavljujemo preliminarni poziv za seminar i testiranje službenih lica pred sezonu. Definitivni poziv biće kasnije objavljen.

U prilogu se nalazi flajer najave ovogodišnjeg sudijskog kampa na Kopaoniku kao i upitnik koji sudije treba da popune i pošalju.

Sudijska komisija KSS je dostavila poziv sa kriterijumima za ponovno testiranje sludija za 3x3 takmičenje. Testiranje će se održati 19. maja u Kući košarke u Beogradu. U prilogu se pored poziva i kriterijuma, nalazi i upitnik koji je potrebno popuniti i poslati putem maila najkasnije do 11. maja 2018. godine.

Koordinator za 3x3 je dostavio rezultate testiranja sudija koje je održano u Kragujevcu. Spisak sa rezultatima se nalazi u prilogu.

Sudijska komisija KSS je dostavila poziv službenim licima za Seminar u Kragujevcu a povodom 3x3 takmičenja koja će se održati pod okriljem KSSa. Sve potrebne informacije se nalaze u prilogu.