Dana 19.04.2018.  godine (ČETVRTAK)  u  sali PRESS CENTRA u SC ČAIR  sa početkom u 20.30 sati regionalni koordinator, održaće sastanak sa sledećim tačkama:
- Upoznavanje sudija sa ciljevima SK KSS i planom za dalju edukciju sudija
- Video prezentacija klipova sa pojedinih utakmica.
- Diskusija i predlozi za dalje unapređenje rada i edukaciju sudija i delegata.

Regionalni koordinator
Miroslav Radojkovic

Sudijska komisija KSS je dostavila poziv službenim licima za Seminar u Kragujevcu a povodom 3x3 takmičenja koja će se održati pod okriljem KSSa. Sve potrebne informacije se nalaze u prilogu.

Uvažene koleginice i kolege, Seminar zakazan za dan 29.03.2018.  godine (ČETVRTAK)  u  sali PRESS CENTRA u SC ČAIR  sa pocetkom u 20.45 sati ODLAŽE SE zbog zauzetosti PRESS CENTRA SC ČAIR. O narednom terminu bićete blagovremeno obavešteni.

Regionalni koordinator
Miroslav Radojkovic

Dana 29.03.2018.  godine (CETVRTAK)  u  sali PRESS CENTRA u SC CAIR  sa pocetkom u 20.45 sati .
- Upoznavanje sudija sa ciljevima SK KSS i planom za dalju edukciju sudija.
- Video prezentacija klipova sa pojedinih utakmica.
- Diskusija i predlozi za dalje unapredjenje rada i edukaciju sudija i delegata.

Regionalni koordinator
Miroslav Radojkovic

Sudijska komisija KSS je dostavila Odluku o vršenju kontrola na utakmicama 1 MRL Istok. Odluka se nalazi u prilogu.

Sudijski poverenik RKS Istočna Srbija je dostavio spisak pozvanih službenih lica za testiranje na polusezoni u Leskovcu. Satnicu testiranja možete pogledati na linku http://www.rksis.rs/komisije-kss/sudijska/886-seminar-sudija-i-delegata-kontrolora-na-polusezoni-19-12-2017 a spisak pozvanih je u prilogu.

Sudijska komisija KSS je dostavila poziv za seminar i testiranje sudija i delegata - kontrolora regionalnih seniorskih liga koji će se održati u LESKOVCU,u sportskoj hali SC „Dubočica“ u nedelju 21.01.2018.g. prema rasporedu prikazanom u tabeli koja se nalazi u prilogu.

Poštovane kolege,
ovim putem želim da Vam se obratim i da Vas upoznam sa situacijom u sprovođenju takmičenja na ligi MK na našem regionu. Naime, i ove godine kao i prethodne javlja se učestalost otkazivanja utakmica lige MK kako iz opravdanih tako i neopravdanih razloga, što nameće problem delegiranja i dovodi u pitanje odigravanje pojedinih utakmica kao i regularnosti takmičenja.

U NEDELJU 29. oktobra 2017. godine u Pres sali hale Čair u terminu od 12.00 do 13.00 časova, održaće se ponovno testiranje za delegate koji nisu prisustvovali ili položili septembra meseca. Spisak pozvanih delegata se nalazi u prilogu.

Spisak pomoćnih sudija koji su pohađali obuku i položili predviđeni test za sticanje zvanja pomoćni sudija se nalazi u prilogu.