U prilogu se nalazi Saopštenje broj 1, Kvalitetne lige u ženskoj konkurenciji, sa terminima utakmica. Takmičenje se vodi iz kancelarije regiona južna Srbija.

Kancelarija RKS istočna Srbija objavljuje Saopštenje broj 1 za kvalitetnu ligu u ženskoj konkurenciji, takmičenja koje se vodi iz kancelarije regiona Južne Srbije. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar Međuregionalnih MK liga istočne i južne Srbije, objavljuje saopštenje broj 10. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar Međuregionalnih MK liga istočne i južne Srbije, objavljuje saopštenje broj 9. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar Međuregionalnih MK liga istočne i južne Srbije, objavljuje saopštenje broj 8. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar Međuregionalnih MK liga istočne i južne Srbije, objavljuje saopštenje broj 7. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar Međuregionalnih MK liga istočne i južne Srbije, objavljuje saopštenje broj 6. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar Međuregionalnih MK liga istočne i južne Srbije, objavljuje saopštenje broj 5. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar Međuregionalnih MK liga istočne i južne Srbije, objavljuje saopštenje broj 4. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar Međuregionalnih MK liga istočne i južne Srbije, objavljuje saopštenje broj 3. Saopštenje se nalazi u prilogu.