U prilogu se nalaze odluke sa sednice Upravnog odbora KSS.

Takmičarska komisija KSS je dostavila Odluku o dodeli finalnog turnira u konkurenciji juniorki. Turnir se održava od 11. do 13. maja 2018. godine u Aleksincu.

Košarkaški savez Srbije je dostavio odluke Upravnog odbora održanog 30.03.2018. godine. Posebnu pažnju skrećemo klubovima na odluke vezane za poveravanje nadležnosti za izdavanje dozvole ( licenca ) klubovima. Molimo vas da posebno obratite pažnju na rokove koje treba ispoštovati. Odluke su u prilogu.

U prilogu se nalaze Odluke sa sednice UO KSS koja je održana 14. februara 2018. godine u Beogradu. 

Takmičarska komisija KSS je dostavila odluke Upravnog odbora koje se nalaze u prilogu.

Takmičarska komisija KSSa je dostavila Odluke UO KSS sa četiri sednice koje su održane do sada. Odluke se nalaze u prilogu.

 Na sednici UO KSS održanoj 29. septembra 2017. godine u Beogradu, donete su Odluke koje se nalaze u prilogu.

U prilogu se nalazi Odluka sa sednice UO KSS koja je održana 24. avgusta 2017. godine u Beogradu. 

Takmičarska komisija KSS je dostavila Odluke UO KSS sa sednice koja je održana 17. avgusta 2017. godine u Beogradu. Odluke su u prilogu.

Na poslednjoj održanoj sednici UO KSS doneta je i Odluka o podeli lopti seniorskim ekipama koje su uzele učešće u nekom od takmičenja. Kancelarija RKS Istočna Srbija će blagovremeno obavestiti klubove o raspodeli lopti. Lopte su za sada dobili samo učesnici 2 MLS sa regiona Istočne i Južne Srbije. Odluka se nalazi u prilogu.