Košarkaški savez Srbije je dostavio Odluke sa elektronske sednice Upravnog odbora, koji je održan 29. februara 2020. godine ali zbog proglašenja pandemije COVID 19, smanjenog obima rada, nisu bile dostavljene u datom trenutku. Odluke se nalaze u prilogu.

Upravni odbor Košarkaškog saveza Srbije je na sednici održanoj 02. juna 2020. godine, doneo odluke o završetku takmičarske sezone 2019/2020, sprovođenju takmičenja u sezoni 2020/2021, stavljanju van snage Aprilskog prelaznog roka, produžetku roka za dobijanje Dozvola za sezonu, godišta muških i ženskih kategorija, novoučlanjenim klubovima u KSS, uslovima organizacije 3x3 turnira kao i visinama taksi službenih lica 3x3 turnira. Sve odluke se nalaze u prilogu.

U prilogu se nalaze Odluke Upravnog odbora KSSa sa sednice održane 7. novembra 2019. godine.

U prilogu se nalazi Odluka sa sednice Upravnog odbora KSSa. 

Na sednici Upravnog odbora KSSa koja je održana 20. septembar 2019. donete su odluke koje se nalaze u prilogu.