U prilogu se nalaze Odluke Upravnog odbora KSSa sa sednice održane 7. novembra 2019. godine.

U prilogu se nalazi Odluka sa sednice Upravnog odbora KSSa. 

Na sednici Upravnog odbora KSSa koja je održana 20. septembar 2019. donete su odluke koje se nalaze u prilogu.