U prilogu se nalaze Odluke sa sednice UO KSS koja je održana 14. februara 2018. godine u Beogradu. 

Takmičarska komisija KSS je dostavila odluke Upravnog odbora koje se nalaze u prilogu.

Takmičarska komisija KSSa je dostavila Odluke UO KSS sa četiri sednice koje su održane do sada. Odluke se nalaze u prilogu.

 Na sednici UO KSS održanoj 29. septembra 2017. godine u Beogradu, donete su Odluke koje se nalaze u prilogu.

U prilogu se nalazi Odluka sa sednice UO KSS koja je održana 24. avgusta 2017. godine u Beogradu. 

Takmičarska komisija KSS je dostavila Odluke UO KSS sa sednice koja je održana 17. avgusta 2017. godine u Beogradu. Odluke su u prilogu.

Na poslednjoj održanoj sednici UO KSS doneta je i Odluka o podeli lopti seniorskim ekipama koje su uzele učešće u nekom od takmičenja. Kancelarija RKS Istočna Srbija će blagovremeno obavestiti klubove o raspodeli lopti. Lopte su za sada dobili samo učesnici 2 MLS sa regiona Istočne i Južne Srbije. Odluka se nalazi u prilogu.

Na sastanku UO KSS od 21. jula, donete su odluke o učlanjenju novih klubova, terminu redovnog septembarskog prelaznog roka, roku za zamenu ranga takmičenja i vrednosti boda za sezonu 2017/2018. Odluke se nalaze u prilogu.

Košarkaški savez Srbije je dostavio Odluke Upravnog odbora koji je održan 19. juna 2017. godine. Odluke se nalaze u prilogu.

RKS Istočna Srbija objavljuje odluke koje je usvojio Upravni odbor KSSa na sednici održanoj 10. aprila 2017. godine. Odluka koja se odnosa na Basket 3x3 i kalendar takmičenja kao i Odluka o imenovanju komesara Letnjih seniorskih liga se nalaze u prilogu.