Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje izveštaj datih koševa posle 1. odigranog kola 2 ŽLS Jug B. Izveštaj se nalazi u prilogu.

U prilogu se nalazi jedini važeći daljinar za naplatu putnih troškova službenih lica 2 ŽLS Jug B.

U prilogu se nalazi raspored i kalendar za takmičenje 2 ŽLS Jug B koje se vodi iz kancelarije RKS Istočna Srbija.

U prilogu se nalazi Zapisnik sa sastanka klubova 2 ŽLS jug B koji je održan 20. septembra kao i Berger sa parovima i terminima odigravanja.

Komesar 2 ŽLS Jug B je dostavio izveštaj za Takmičarsku komisiju za sezonu 2016./2017. godinu. Izveštaj sa svim potrebnim podacima se nalazi u prilogu.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje daljinar 2 ŽLS Jug B koji je jedini važeći za takmičenje. Daljinar je u prilogu.

RKS Istočna Srbija objavljuje zapisnik sa sastanka 2 ŽLS Jug B koji je održan 24.09.2016. godine, parove po Bergeru i obrazac za formiranje takmičenja. Dokumenta su u prilogu.

RKS Istočna Srbija objavljuje daljinar za takmičenje 2 ŽLS Jug B koje se vodi iz kancelarije Istočne Srbije. Daljinar je u prilogu.