Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje zapisnik sa sastanka klubova 1. ŽRL Jug 2 na početku sezone kao i raspored takmičenja. Zapisnik i raspored se nalaze u priologu.

Poziv na sastanak klubova 1. ŽRL Jug 2, pred sezonu se nalazi u prilogu.