Sudijska komisija KSSa je dostavila FIBA tumačenja pravila igre koja važe od 1. oktobra 2018. godine. Dokument možete preuzeti iz članka.

U prilogu se nalaze nova FIBA Pravile igre 2018 predevena na Srpski jezik koja stupaju na snagu od 01.10.2018 godine.

Takmičarska komisija KSS je dostavila posebna pravila igre za mlađe kategorije koje se igraju u sistemu Košarkaškog saveza Srbije. Posebna pravila se nalaze u prilogu.

Takmičarska komisija KSS je dostavila dokument nova FIBA OPREMA koji je preveden sa engleskog. Dokument je u prilogu.

U prilogu se nalaze nova, prevedena Pravila igre koja su važeća od 01. oktobra 2017. godine.

Sudijska komisija KSS je dostavila izmene pravila koje stupaju na snagu od 01. oktobra 2017. godine. Deo materijala za koji je urađen prevod se nalazi u prilogu a deo za koji je prevod u toku, je na engleskom jeziku. 

U prilogu se nalaze FIBA pravila 2016. - pregled, Pravila 2017 - tumačenja i Pravila igre 2017 - tekst za 3 x 3. 

Sudijska komisija KSS objavljuje FIBA tumačenja pravila igre koja stupaju na snagu 01. marta 2017. godine. Pravila se nalaze u prilogu.

Sudijska komisija je dostavila prevod FIBA pravila o lažiranju greške i dopunu tumačenja službenih pravila igre. Prevodi su u prilogu.

Takmičarska komisija KSS je dostavila objašnjenje o pravilima igre za pionire i pionirke. Objašnjenje je u prilogu.