Kancelarija RKS Južna Srbija objavljuje delegiranja po saopštenju broj 7 za Drugi stepen devojčica. Delegiranje se nalaze u prilogu.

Kancelarija regiona Južne Srbije je objavila saopštenje broj 7 za Kvalitetenu ligu devojčica, koja se vodi iz iste. Saopštenje sa terminima se nalazi u prilogu.

Kancelarija RKS Južna Srbija objavljuje delegiranja po saopštenju broj 6 za Drugi stepen devojčica. Delegiranje se nalaze u prilogu.

Kancelarija regiona Južne Srbije je objavila saopštenje broj 6 za Kvalitetenu ligu devojčica, koja se vodi iz iste. Saopštenje sa terminima se nalazi u prilogu.

Kancelarija RKS Južna Srbija objavljuje delegiranja po saopštenju broj 5 za Drugi stepen devojčica. Delegiranje se nalaze u prilogu.

Kancelarija regiona Južne Srbije je objavila aktuelno saopštenje broj 5 za Kvalitetenu ligu devojčica, koja se vodi iz iste. Saopštenje sa terminima se nalazi u prilogu. Pored aktuelnog saopštenja, u prilogu se nalaze i saopštenja koja do sada nisu objavljivana a čija delegiranja su već bila objavljena.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje termine i delegiranja za II stepen MK - devojčice takmičenja koje se vodi iz kancelarije Južne Srbije. Termini i delegiranja se nalaze u prilogu.

Kancelarija RKS Južna Srbija objavljuje delegiranja po saopštenju broj 2 za Drugi stepen devojčica. Delegiranje se nalaze u prilogu.

Kancelarija regiona Južne Srbije je objavila saopštenje broj 2 za Kvalitetenu ligu devojčica, koja se vodi iz iste. Saopštenje sa terminima se nalazi u prilogu.

Kancelarija RKS Južna Srbija objavljuje delegiranja po saopštenju broj 1 za Drugi stepen devojčica. Delegiranje se nalaze u prilogu.