Komesar 1. muške regionalne lige grupa istok objavljuje Saopštenje broj 4. Saopštenje se nalazi u prilogu.

 Komesar Prvog stepena muškog KUP takmičenja, objavljuje Saopštenje broj 5. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar 1. muške regionalne lige grupa istok objavljuje Saopštenje broj 3. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar Prvog stepena muškog KUP takmičenja, objavljuje Saopštenje broj 4. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar 1. muške regionalne lige grupa istok objavljuje Saopštenje broj 2. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar Prvog stepena muškog KUP takmičenja, objavljuje Saopštenje broj 3. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar 1. MRL Istok objavljuje Saopštenje broj 1. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar Prvog stepena muškog KUP takmičenja, objavljuje Saopštenje broj 2. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar Prvog stepena muškog KUP takmičenja, objavljuje Saopštenje broj 1 u kome se pored svih potrebnih informacija vezanih za samo takmičenje, nalazi u uputstvo za licenciranje ekipa. Saopštenje se nalazi u prilogu.