U prilogu se nalazi izmenjena licenca KK Fair Play iz Niša.

U prilogu se nalaze izmenjene licence ekipa 1 MRL Istok posle VPRa.

U prilogu se nalaze izmenjene licence ekipa 1 MRL Istok posle VPRa.