Kancelarija RKS istočna Srbija objavljuje dugovanja klubova iz sezone 2018/2019, ka istoj. Mole se klubovi da u što skorijem roku izmire svoja dugovanja kako bi mogli da steknu uslove za izdavanje odobrenja/dozvole za takmičarsku sezonu 2019/2020. Izmirenje dugovanja po svim osnovama, je uslov za dobijanje odobrenja/dozvole za takmičenja. Rok za predaju dokumentacije je pomeren do 1. juna 2019. godine. Tabela sa dugovanjima se nalazi u prilogu.

Takmičarska komisija KSS je dostavila Završne tabele seniorskih liga KSS u sezoni 2018/2019. Tabele se nalaze u prilogu.

Takmičarska komisija KSS je dostavila Odluke o nadležnostima delegiranja kao i vođenja takmičenja. Odluke su u prilogu.

Takmičarska komisija KSS je donela Odluku o organizatorima finalnih turnira Međuregionalnih liga u konkurenciji pionirki, kadeta i juniora, kao i obavezama komesara i kancelarija. Odluka je u prilogu.

Komisija za Takmičenja, Potpredsednik, je još jednom dao tumačenje o pravu nastupa MK klubova u MK takmičenjima u organizaciji Košarkaškog saveza Srbije. Tumačenje se nalazi u prilogu.

Košarkaški savez Srbije raspisuje konkurs za organizaciju finalnih turnira za mlađe kategorije u sezoni 2018/2019. Uslovi konkursa kao i obrazac prijave se nalaze u prilogu.

U prilogu se nalaze odluke sa elektronske sednice Takmičarske komisije.

U prilogu objavljujemo Odluke i Zaključke Takmičarske komisije sa sednice održane 18. septembra 2018. godine. Pored Odluka, u prilogu se nalazi i lista satističara.

Komisija za Takmičenja je dostavila tabelu sa iznosima članarina klubova za sezonu 2018/2019. Vrednost boda za sezonu je 120 dinara a rokovi plaćanja rata su: prva rata do 7. septembra 2018. a druga rata do 1. februara 2019. godine.Tabela se nalazi u prilogu.