Komisija za Takmičenja je dostavila tabelu sa iznosima članarina klubova za sezonu 2018/2019. Vrednost boda za sezonu je 120 dinara a rokovi plaćanja rata su: prva rata do 7. septembra 2018. a druga rata do 1. februara 2019. godine.Tabela se nalazi u prilogu.

Objavljujemo Odluku Takmičarske komisije KSS o pravu nastupa klubova u sezoni 2018/2019. Odluka se nalazi u prilogu.

U prilogu se nalazi zapisnik sa sastanka predsednika komisija za izdavanje dozvola/odobrenja za učešće u takmičenju. Pored zapisnika nalazi se i adresar članova komisije KSSa kao i predsednika komisija regiona.

Takmičarska komisija je dostavila UGLEDNE primere obrazaca koje je potrebno klubovi da popune za apliciranje za dobijanje dozvole/odobrenja za sezonu. Kako je postojala nedoumica u delu 11_Prijava za takmičenje, 2.1.1. I 2.1.2. gde se postavlja pitanje ukupnog broja registrovanih igrača (senior/mk). Uz obavljene konsultacije, obaveštavamo vas, da se ova dva polja, odnose na UKUPAN BROJ LICENCIRANIH IGRAČA u protekle dve sezone (konkretno u našem slučaju sada to su sezone 2017/18 i 2016/17).
Nedoumica je nastala zbog korišćenja terminologije, tako da je zaključak da klubovi dostave broj ukupno licenciranih igrača (seniora/mk).
Skrećemo pažnju da su podaci fingirani, kako bi klubovima olakšali popunjavanje obrazaca.

Takmičarska komisija KSS je dostavila dopunu počenih tabela Letnje seniorske lige 2018. Tabele se nalaze u prilogu.

Takmičarska komisija KSS je dostavila početne tabele Letnjih seniorskih liga KSS. Tabele se nalaze u prilogu.

U prilogu objavljujemo poziv za pristupanje radnjama za dobijanje dozvole za sezonu, shodno Zakonu o sportu.

Komisija KSS za izdavanje dozvole za sezonu objavljuje set dokumenata neophodnih za izdavanje dozvole za sezonu klubovima Nacionalnih takmičenja u ingerenciji KSS (1.ŽLS, 2.ŽLS i 2.MLS) kao i prijavu za odobrenje učešća u takmičenjima (1.MRL, 2.MRL, 3.MRL i MK bez seniora) za sezonu 2018/19.