Takmičarska komisija KSS je dostavila potencijalne početne tabele seniorskih liga KSS u sezoni 2020/2021. Tabele se nalaze u prilogu.

U prilogu objavljujemo dopunu Odluke KT KSS 40-1, shodno odluci UO KSS broj 211/2 i 212/2 od 04. juna 2020. godine, a u skladu sa Odlukama i uputstvu  KT KSS  od 04.06.2020. godine, kao i plasman ekipa 1.MRL Zapad 1. Takođe u prilogu su i početne tabele nacionalnih liga KSS u sezoni 2020/2021.

 

 

Takmičarska komisija KSS je dostavila Odluke sa elektronske sednice koja je održana 02.06.2020. Uz Odluke se nalazi i prijava za 3. MRL i 2 ŽRL. Odluke i prijava se nalaze u prilogu.

Takmičarska komisija KSS je donela odluku o plasmanu ekipa u sezoni 2019/2020. Tabela sa plasmanom ekipa se nalazi u prilogu.

Nakon najnovijih informacija sa sastanaka u Vladi Republike Srbije, obaveštavamo vas da i dalje ostaje na snazi odluka KT KSS od 12.03.2020. godine, a koja se tiče odigravanja utakmica sa merama suzbijanja COVID-19. Dodatno skrećemo pažnju svim učesnicima košarkaskih manifestacija na teritoriji Republike Srbije. Broj osoba koje mogu biti u direktnoj ili indirektnoj vezi sa utakmicom/manifestacijom, ne sme biti veći od 100. Pod terminom direkno/indirektno u vezi sa utakmicom i dozvoljenog broja osoba, podrazumevaju se članovi ekipa, službena lica (sudije, delegati, pomoćne sudije, statističari), medicinsko osoblje, redari, pripadnici MUP-a, osoblje sala/hala, akreditovani novinari, snimatelji...

ZABRANJENO je prisustvo gledalaca na tribinama sala/hala u kojima se odigravaju košarkaske utakmice/manifestacije. Ukoliko dodje do bilo kakvih novih odluka/preporuka Vlade RS, bicete blagovremeno obavesteni.

U prilogu se nalazi DOPUNA odluke vezane za odigravanje utakmica u  a u delu broja prisutnih lica u sportskim halama.

Takmičarska komisija je dostavila Poziv za konkurisanje za organizaciju MK finalnih turnira. Sve potrebne informacije i obrazac za konkurs se nalaze u prilogu.

Odluka Takmičarske komisije KSS sa sednice održane 30.12.2019. godine se nalazi u prilogu. Navedena odluka se odnosi i na klubove 1 ŽRL Jug 2.

Takmičarska komisija KSS je dostavila Izvod iz zapisnika kao i Odluke sa sastanka koji je održan 12. decembra 2019. godine. Izvod i Odluke se nalaze u prilogu.