Takmičarska komisija KSS je dostavila Odluku o roku za uplatu godišnje članarine službenih lica. Odluka sa rokom i žiro računom kao i visine taksi, nalazi se u prilogu.

Takmičarska komisija KSS je dostavila Poziv klubovima učesnicima Drugog stepena žesnkog KUPa, na žrebanje koje će se održati 8. oktobra sa početkom u 12.15 časova u Novom Sadu. Pored poziva, objavljujemo i principe žrebanja.

Takmičarska komisija KSS je dostavila Odluku kojom se dodatno pozivaju delegati na obavezne seminare i testiranja pred sezonu. Odluka je u prilogu.

Takmičarska komisija KSS je dostavila Odluku o objedinjenju lista sudija 1MRL istok i 2 MRL istok kao i objedinjenju liste delegata 2 MRL istok i 1 ŽRL jug 2. Odluka se nalazi u prilogu.

Komisija za izdavanje Dozvola za sezonu je dostavila Odluku o popuni lige 1 ŽLS. Odluka je u prilogu.

Na sednici Takmičarske komisije koja je održana 26. avgusta, donete su Odluke u prilogu. 

Objavljujemo pregled službenih lica koja nisu izmirila članarinu za sezonu 2018/19. Nalaže se komesarima seniorskih i mk takmičenja, da navedena službena lica ne delegiraju, sve do okončanja suspenzije.

Takmičarska komisija KSS je dostavila Odluku o predlogu komesara 1 MRL istok i 1 ŽRL jug 2, čije usvajanje će biti na sednici Upravnog odbora KSS. Odluka u prilogu.

U prilogu je Dnevni red za sastanak sa komesarima KSS liga. Dnevni red sadrži datum septembarskog prelaznog roka, datum prijave ekipa za seniorska takmičenja kao i datum za izmirenje prve rate članarine.