Takmičarska komisija je dostavila Poziv za konkurisanje za organizaciju MK finalnih turnira. Sve potrebne informacije i obrazac za konkurs se nalaze u prilogu.

Odluka Takmičarske komisije KSS sa sednice održane 30.12.2019. godine se nalazi u prilogu. Navedena odluka se odnosi i na klubove 1 ŽRL Jug 2.

Takmičarska komisija KSS je dostavila Izvod iz zapisnika kao i Odluke sa sastanka koji je održan 12. decembra 2019. godine. Izvod i Odluke se nalaze u prilogu.

U prilogu se nalaze odluke sa sastanka Takmičarske komisije koji je održan 3. oktobra 2019. godine.

Takmičarska komisija KSS je dostavila Odluku o roku za uplatu godišnje članarine službenih lica. Odluka sa rokom i žiro računom kao i visine taksi, nalazi se u prilogu.

Takmičarska komisija KSS je dostavila Poziv klubovima učesnicima Drugog stepena žesnkog KUPa, na žrebanje koje će se održati 8. oktobra sa početkom u 12.15 časova u Novom Sadu. Pored poziva, objavljujemo i principe žrebanja.

Takmičarska komisija KSS je dostavila Odluku kojom se dodatno pozivaju delegati na obavezne seminare i testiranja pred sezonu. Odluka je u prilogu.

Takmičarska komisija KSS je dostavila Odluku o objedinjenju lista sudija 1MRL istok i 2 MRL istok kao i objedinjenju liste delegata 2 MRL istok i 1 ŽRL jug 2. Odluka se nalazi u prilogu.

Komisija za izdavanje Dozvola za sezonu je dostavila Odluku o popuni lige 1 ŽLS. Odluka je u prilogu.

Na sednici Takmičarske komisije koja je održana 26. avgusta, donete su Odluke u prilogu.