Takmičarska komisija KSS je dostavila Odluke sa održanih sastanaka koje se odnose na klubove, finansijsku disciplinu i delegate a usklađene sa zakonom o sportu. Odluke se nalaze u prilogu.

Zbog manjeg broja ženskih ekipa u takmičenju na nivou regiona gde postoji samo jedan stepen, a samim tim ne postojanje mogućnosti promene spiska do početka finalnih turnira KSS u smislu povlačenja igračica sa spiskova,

Takmičarska komisija KSS je dostavila kalendare takmičenja jedinstvenih liga Srbije, koji su usklađeni sa reprezentativnim obavezama MK igrača. Izmenjeni kalendari se nalaze u prilogu.

Takmičarska komisija KSS je dostavila Odluku o korišćenju delegata za potrebe 2 ŽLS Jug B. Odluka je u prilogu.

Takmičarska komisija KSS je dostavila Odluku o plaćanju članarine službenih lica koja je doneta na osnovu Pravilnika o takmičenju. U Odluci koja se nalazi u prilogu, nalazi se obaveštenje o načinu plaćanja.

Takmičarska komisija KSS je na sednici održanoj 21. juna 2017. godine, donela odluku o roku i visini članarine koju službena lica trebaju platiti kako bi mogla biti angažovana u sezoni 2017/2018. godine. Članaraina se uplaćuje na račun Košarkaškog saveza Srbije. Odluka sa rokom je u prilogu.

Takmičarska komisija KSS je dostavila Odluku koja se odnosi na na Jedinstvenu žensku kadetsku ligu Srbije. Odluka je u prilogu.

Takmičarska komisija KSS je dostavila početne tabele senirskih liga za sezonu 2017/2018. godine. Tabele se nalaze u prilogu.

Upravni odbor KSS je doneo odluku da se od sezone 2018/2019. godine u ženskom seniorskom takmičenju uvede i treći rang takmičenja. Odluka i šema sistema takmičenja se nalaze u prilogu.

Upravni odbor Košarkaškog saveza Srbije je usvojio da i ove sezone nadoknada po pređenom kilometru za službena lica, iznosi 15 dinara po kilometru. Odluka se nalazi u prilogu.