Komisija za takmičenja je dostavila početne tabele seniorskih liga KSS u sezoni 2020/2021. Tabele se nalaze u prilogu.

U prilogu objavljujemo početne tabele zimskih seniorskih liga KSS za sezonu 2020/2021. Početne tabele 2 MRL i 1 ŽRL su podložne promenama jer još uvek nije završeno izdavanje Odobrenja za takmičenja.

Za sastanak sa komesarima pred sezonu, deo materijala su dokumenta u vezi sa iznosom taksi za službena lica, kalendari takmičenja, organizacije kvalifikacija kvalitetnih liga, MK, seniorskih kao i KUP takmičenja. Ove sezone je novina i dokument PROTOKOL ORGANIZACIJE UTAKMICA KSS a u vezi sa sprečavanjem epidemije virusa COVID 19. Sva dokumenta se nalaze u prilogu. 

 Takmičarska komisija KSS je za sastanak sa komesarima KSS liga dostavila dokumenta kategorije i boja licenci, uslove licenciranja kao i prava nastupa za takmičenja u sezoni 2020/2021. Dokumenta se nalaze u prilogu.

Takmičarska komisija KSS je dostavila potencijalne početne tabele seniorskih liga KSS u sezoni 2020/2021. Tabele se nalaze u prilogu.

U prilogu objavljujemo dopunu Odluke KT KSS 40-1, shodno odluci UO KSS broj 211/2 i 212/2 od 04. juna 2020. godine, a u skladu sa Odlukama i uputstvu  KT KSS  od 04.06.2020. godine, kao i plasman ekipa 1.MRL Zapad 1. Takođe u prilogu su i početne tabele nacionalnih liga KSS u sezoni 2020/2021.

Takmičarska komisija KSS je dostavila Odluke sa elektronske sednice koja je održana 02.06.2020. Uz Odluke se nalazi i prijava za 3. MRL i 2 ŽRL. Odluke i prijava se nalaze u prilogu.

Takmičarska komisija KSS je donela odluku o plasmanu ekipa u sezoni 2019/2020. Tabela sa plasmanom ekipa se nalazi u prilogu.