U prilogu se nalaze FIBA pravila 2016. - pregled, Pravila 2017 - tumačenja i Pravila igre 2017 - tekst za 3 x 3. 

Sudijska komisija KSS objavljuje FIBA tumačenja pravila igre koja stupaju na snagu 01. marta 2017. godine. Pravila se nalaze u prilogu.

Sudijska komisija je dostavila prevod FIBA pravila o lažiranju greške i dopunu tumačenja službenih pravila igre. Prevodi su u prilogu.

Takmičarska komisija KSS je dostavila objašnjenje o pravilima igre za pionire i pionirke. Objašnjenje je u prilogu. 

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje prevod FIBA pravila za minibasket. U prilogu su i posebna pravila mk takmičenja U12 U11 U10.