Komisija za takmičenje KSS je dostavila FIBA Pravila igre bela verzija koja je konačna i jedina važeća od 1. oktobra 2020. godine. Pravila igre se nalaze u prilogu.