Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje Saopštenje broj 5 Međuregionalne lige. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje Saopštenje broj 4 Međuregionalne lige. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje Saopštenje broj 3 Međuregionalne lige. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje Saopštenje broj 2 Međuregionalne lige. Saopštenje se nalazi u prilogu

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje Saopštenje broj 1 Međuregionalne lige. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar MK RKS finalnih turnira je dostavio Sapštenje broj 2 posle odigranog finalnog turnira u kategoriji juniora koji je održan od 11. do 13. maja u Pirotu. Saopštenje je u prilogu.

Objavljujemo Saopštenje broj 4 finalnog turnira u kategoriji pionira koji je održan od 11. do 13. maja u Beogradu. Saopštenje je u prilogu.