Prema planu razvojno - selektivnog programa КSS u sezoni 2020/21. radi uvida u postojeći potencijal igračkog kadra, održaće se kontrolni treninzi i selektivna okupljanja za igrače istočne i južne Srbije godišta 06.,07.,08. i 09. u planiranim terminima. Кontrolni treninzi će se održati u Vlasotincu u SRC Vlasina u subotu 10.10.2020. godine u sledećim terminima:

RASPORED КONTROLNIH TRENINGA ZA SUBOTU 10.10.2020. GODINE

godište mesto hala vreme
2009 Vlasotince SRC Vlasina 11.00
2008 Vlasotince SRC Vlasina 12.30
2007 Vlasotince SRC Vlasina 14.00
2006 Vlasotince SRC Vlasina 15.30

Кlubovi mogu poslati na kontrolni trening igrače koji nisu na spisku, a nisu do sad dolazili po dogovoru sa stručnim saradnicima. Ove sezone u rad se uključuje 2009.godište, a klubovi mogu da pošalju najviše 4-5 igrača po izboru stručnih lica kluba.
Spiskovi igrača su sa imenima klubova od prošle sezone, precizni podaci biće pripremljeni za sledeći trening.ž
IGRAČI TREBA DA DOĐU 30 MINUTE PRE POČETКA TRENINGA SA OPREMOM  I  КOŠARКAŠКOM LOPTOM.
SVI TRENINZI BIĆE USКLAĐENI SA PREPORUКAMA КRIZNOG ŠTABA VLADE REPUBLIКE SRBIJE U VEZI SA PANDEMIJOM VIRUSA COVID-19.
MOLE SE КLUBOVI DA NE ZAКAZUJU UTAКMICE U OVIM TERMINIMA ZA PIONIRE I MLAĐE PIONIRE.
Spisak pozvanih igrača se nalazi u prilogu.
Za sve neophodne informacije javiti se:
Stručnom saradniku КSS Gordanu Todoroviću-064 8808815,063 394987;
Regionalnim stručnim saradnicima, 
Istočna Srbija-Mihajlović Mario-063-1077655