Kalendar aktivnosti muškog selektivnog pogona se nalazi u prilogu.