Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje kalendar aktivnosti selektivnog pogona koji je dostavio stručni saradnik KSS Mario Mihajlović. Kalendar je u prilogu.