U prilogu se nalazi Protokol organizacije utakmica KSS_COVID19_02092020. Ovo je verzija protokola koji je usvojen na sednici UO KSS od 08. Septembra 2020. godine. Protokol je podložan izmenama, u skladu sa preporukama i merama Vlade Srbije, tj. Kriznog štaba, a sve u cilju sprečavanja širenja zarazne bolesti prouzrokovane virusom COVID_19.