Kancelarija RKS Istočna Srbija odbjavljuje Saopštenje broj 3 za Letnju seniorsku ligu 2017. Saopštenje se nalazi u prilogu.