Komesar 3. MRL Istok, objavljuje Saopštenje broj 6 . Saopštenje se nalazi u prilogu.