Komesar 3. MRL Istok, objavljuje Saopštenje broj 5 . Saopštenje se nalazi u prilogu.