Komesar 3. MRL Istok, objavljuje Saopštenje broj 1 . Saopštenje se nalazi u prilogu.